Ocena zielonego wskaźnika laserowego do cytometrii przepływowej.

 • Cytometry przepływowe zazwyczaj zawierają drogie lasery o wysokiej jakości (TEM00) strukturze wiązki wyjściowej i bardzo stabilnej mocy wyjściowej, co znacznie zwiększa koszt systemu i wymagania dotyczące mocy. Lasery z czerwoną diodą minimalizują zużycie energii i koszty, ale ograniczają wybór fluoroforów.
 • Niedrogie moduły wskaźników laserowych DPSS mogłyby oferować większy wybór długości fali, ale przypuszczalna niestabilność emisji ograniczyła ich zastosowanie. Moduł wskaźnika laserowego DPSS 532 nm o wartości 160 USD został najpierw oceniony pod kątem charakterystyki szumu, a następnie wykorzystany jako źródło światła wzbudzającego w wykonanym na zamówienie cytometrze przepływowym do analizy  kalibracji fluorescencyjnej  i wyrównania mikrosfer.
 • Osiem z dziesięciu testowanych modułów było bardzo cichych (szum RMS < lub = 0,6% w zakresie od 0 do 5 MHz). Dzięki cichemu modułowi wskaźnika laserowego jako źródłu światła w systemie o wolnym przepływie, pomiary fluorescencji z mikrosfer wyrównujących dały CV na poziomie około 3,3%.
 • Co więcej, zastosowanie wydłużonych czasów przejścia i < lub =1 mW mocy lasera dało zarówno podstawową rozdzielczość wszystkich 8 pików w zestawie  mikrosfer Rainbow  , jak i granicę wykrywalności <20 cząsteczek fikoerytryny na  cząstkę . Dane zebrane przy czasie przejścia skróconym do 25 mikronów (w tym samym urządzeniu, ale przy mocy lasera 2,4 mW) wykazały granicę wykrywalności około 75 cząsteczek fikoerytryny i CV około 2,7%.
 • Wydajność, koszt, rozmiar i pobór mocy testowanego modułu wskaźnika laserowego sugerują, że może on nadawać się do zastosowania w konwencjonalnej cytometrii przepływowej, zwłaszcza jeśli został połączony z cytometrami obsługującymi wydłużony czas przejścia.

Submikrometrowa precyzja, trójwymiarowe (3D) ogniskowanie hydrodynamiczne poprzez „dryf mikroprzepływowy”.

 • W tym artykule zademonstrujemy jednowarstwowe, oparte na „mikrocieczowym dryfowaniu” trójwymiarowe (3D) urządzenia do hydrodynamicznego ogniskowania z  pozycjonowaniem ogniskowym cząstki /komórki zbliżoną do submikronowej precyzji zarówno wzdłuż kierunku bocznego, jak i pionowego.
 • Dzięki systematycznej optymalizacji geometrii kanałów i szybkości przepływu próbki/osłony, projektuje się i wytwarza serię urządzeń do hydrodynamicznego ogniskowania 3D opartych na „mikrocieczowym dryfowaniu” o różnych kątach krzywizny.
 • Ich wydajność jest następnie oceniana przy użyciu mikroskopii konfokalnej, szybkiego obrazowania kamerą i technik obrazowania z boku. Używając urządzenia o kącie krzywizny 180°, osiągnęliśmy odchylenie standardowe ±0,45 μm w  ogniskowej cząstki  i współczynnik zmienności (CV) 2,37% w pomiarach cytometrii przepływowej.
 • Według naszej najlepszej wiedzy jest to najlepsze CV, jakie udało się osiągnąć przy użyciu urządzenia do mikroprzepływowej cytometrii przepływowej. Co więcej, urządzenie wykazało zdolność do rozróżniania 8 pików po poddaniu go rygorystycznemu  testowi kalibracji 8 pików tęczy   , co oznacza zdolność do wykonywania czułych, dokładnych testów podobnych do komercyjnych cytometrów przepływowych.
 • Dalej przetestowaliśmy i zwalidowaliśmy nasze urządzenie, wykrywając komórki HEK-293. Dzięki zaletom prostego wytwarzania (tj. urządzenie jednowarstwowe), precyzyjnemu hydrodynamicznemu ogniskowaniu 3D (tj. submikrometrowej precyzji wzdłuż kierunku bocznego i pionowego) oraz wysokiej rozdzielczości wykrywania (tj. niskie CV), nasza metoda może służyć jako ważna podstawa wysokowydajnej, masowej produkcji mikroprzepływowej cytometrii przepływowej.

Analizy immunologiczne krwi pełnej za pomocą chipa cytometrii przepływowej opartej na dryfowaniu mikroprzepływowym.

Opłacalne, wysokowydajne instrumenty diagnostyczne mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia społeczeństwu dostępnej, przystępnej cenowo i wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

Tutaj przedstawiamy zintegrowany chip do cytometrii przepływowej oparty na „mikrocieczowym dryfowaniu”, jako potencjalnie niedrogie, szybkie i niezawodne narzędzie diagnostyczne. Jest w stanie analizować ludzką krew pod kątem liczenia komórek i diagnozowania chorób. Nasze urządzenie osiąga przepustowość ~3754 zdarzeń/s. Kalibracja za pomocą kulek kalibracyjnych  Flow-Check   wykazała dobrą zgodność z dostępnym w handlu laboratoryjnym cytometrem przepływowym.

Co więcej, poddanie rygorystycznemu testowi kalibracyjnemu na cząstkach 8-szczytowej  tęczy   wykazało jego zdolność do przeprowadzania badań immunologicznych o wysokiej rozdzielczości z rozdzielczością rozdziału 4,28 między dwiema najsłabszymi populacjami fluorescencyjnymi.  Dokładność zliczania przy różnych stężeniach kulek polistyrenowych wykazała silną korelację (r=0,9991) z wynikami hemocytometru.

Na koniec zademonstrowano wiarygodną ocenę ilościową komórek CD4+ w zdrowej ludzkiej krwi poprzez barwienie przeciwciałami monoklonalnymi. Wyniki te pokazują potencjał naszego mikroukładu do mikroprzepływowej cytometrii przepływowej jako niedrogiego, ale wydajnego urządzenia przyłóżkowego do medycyny mobilnej.

Komentarze na temat standardowych procedur operacyjnych EuroFlow dotyczących konfiguracji i kompensacji instrumentów dla instrumentów do tekstów BD FACS canto II, Navios i BD FACS.

 1. Niniejszy komentarz omawia specyfikę zastosowania standaryzacji EuroFlow analiz cytometrii przepływowej na trzech różnych cytometrach przepływowych. Konsorcjum EuroFlow opracowało w pełni ustandaryzowane podejście do immunofenotypowania cytometrii przepływowej nowotworów hematologicznych i pierwotnych niedoborów odporności.
 2. Standaryzowany zestaw narzędzi jest istotną częścią standaryzacji EuroFlow. Początkowo konsorcjum EuroFlow opracowało i zoptymalizowało krok po kroku standardową procedurę operacyjną (SOP) w celu skonfigurowania 8-kolorowego cytometru przepływowego BD FACSCanto II (Canto), z późniejszym włączeniem Navios (Beckman Coulter) i BD FACSLyric (Lyric) .
 3. Te SOP zostały opracowane, aby umożliwić standaryzowane i w pełni porównywalne pomiary fluorescencji w trzech cytometrach przepływowych. W Canto i Navios średnia intensywność fluorescencji (MFI) referencyjnego piku cząstek kalibracyjnych  kulek  Rainbow  jest wykorzystywana do ustawiania napięć fotopowielacza (PMT) dla każdego kanału detektora w poszczególnych instrumentach, aby osiągnąć ten sam MFI w różnych instrumentach.
 4. Z kolei nowa funkcja instrumentów Lyric umożliwia udostępnianie zbioru atrybutów, które są używane do umieszczania populacji pozytywnej na tej samej pozycji wśród instrumentów w postaci testów, jako jeden z jego elementów zintegrowanych w Cytometer Setup and Tracking (CS&T). moduł.
 5. Testy EuroFlow Lyric pozwalają zatem na znormalizowaną akwizycję 8-kolorowych paneli EuroFlow w Lyric bez konieczności ręcznego ustawiania napięć PMT na poszczególnych instrumentach.
 6. Podsumowując, znormalizowana konfiguracja przyrządu opracowana przez EuroFlow umożliwia międzyplatformową standaryzację pomiarów cytometrii przepływowej między i wewnątrzlaboratoryjnymi.
 7. Ten komentarz przedstawia perspektywę modyfikacji standardowego zestawu instrumentów EuroFlow dla instrumentów Canto, Navios i Lyric, które są szczegółowo opisane w poszczególnych SOP dla poszczególnych instrumentów dostępnych na stronie internetowej EuroFlow.

Obliczanie rozpraszania w polu dalekim od  cząstek niesferycznych  przy użyciu podejścia optyki geometrycznej.

Metoda numeryczna została opracowana przy użyciu optyki geometrycznej do przewidywania rozpraszania optycznego w dalekim polu od cząstek  symetrycznych względem osi optycznej. Składowa dyfrakcyjna rozpraszania jest obliczana i łączona ze składnikami odblaskowymi i refrakcyjnymi w celu uzyskania całkowitego wzoru rozpraszania. Obliczane są również terminy fazowe światła rozproszonego. Weryfikację metody osiągnięto poprzez założenie  cząstki sferycznej  i porównanie wyników z teorią rozpraszania Mie.

Rainbow Calibration Particles

RCP-30-5A-(EUROFLOW) Spherotech 5 (EUROFLOW) mL 376.8 EUR

Rainbow Calibration Particles

RCP-70-5 Spherotech 5 mL 376.8 EUR

Supra Rainbow Calibration Particles

SRCP-35-2 Spherotech 2 mL 376.8 EUR

Rainbow Calibration Particles, 8 peaks, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL

RCP-30-5A Spherotech 5X1 mL 192.5 EUR

Rainbow Calibration Particles, 8 peaks, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL

RCP-30-5A(EUROFLOW) Spherotech 5mL 192.5 EUR

Rainbow Calibration Particles, 8 peaks, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 20mL

RCP-30-20A Spherotech 20X1 mL 602 EUR

Rainbow Calibration Particles, 1E7/mL, 3.2 (+/- 0.1)µm, 5mL

RCP-32-5 Spherotech 5 mL 192.5 EUR

Rainbow QC Calibration Particles, 2E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL

RQC-30-5 Spherotech 5 mL 353.5 EUR

Rainbow Calibration Particles, Peak 2, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL

RCP-30-5A-2 Spherotech 5mL 192.5 EUR

Rainbow Calibration Particles, 4 peaks, 1E7/mL, 1.8-2.2µm, 5mL

RCP-20-5 Spherotech 5 mL 178.5 EUR

Rainbow Calibration Particles, 6 peaks, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL

RCP-30-5 Spherotech 5 mL 192.5 EUR

Rainbow Calibration Particles, 4 peaks, 1E7/mL, 3.5-4.0µm, 5mL

RCP-35-5 Spherotech 5 mL 192.5 EUR

Rainbow Calibration Particles, 6 peaks, 1E7/mL, 6.0-6.4µm, 5mL

RCP-60-5 Spherotech 5 mL 192.5 EUR

Rainbow Calibration Particles, 6 peaks, 1E7/mL, 6.0-6.4µm, 20mL

RCP-60-20 Spherotech 20mL 602 EUR

Rainbow Linear Calibration Particles, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL

RLP-30-5 Spherotech 5 mL 192.5 EUR

Rainbow Calibration Kit, Peaks: 1, 4, 8, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 3x5mL

RCK-3K Spherotech mL 385 EUR

Yellow Calibration Particles

YCP-70-5 Spherotech 5 mL 388.8 EUR

Fluorescent Calibration Particles

FCP-3580-2 Spherotech 2 mL 352.8 EUR

Fluorescent Calibration Particles

FCP-7052-5 Spherotech 5 mL 358.8 EUR

Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 1.8-2.2µm, 5mL

BCP-20-5 Spherotech 5 mL 101.5 EUR

Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL

BCP-30-5 Spherotech 5 mL 101.5 EUR

Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.2(+/-0.1µm), 5mL

BCP-32-5 Spherotech 5 mL 101.5 EUR

Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.5-4.0µm, 5mL

BCP-35-5 Spherotech 5 mL 101.5 EUR

Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 5.0-5.9µm, 5mL

BCP-50-5 Spherotech 5 mL 101.5 EUR

Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 6.0-6.4µm, 5mL

BCP-60-5 Spherotech 5 mL 101.5 EUR

Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 6.5-8.0µm, 5mL

BCP-70-5 Spherotech 5 mL 101.5 EUR

Blank Calibration Particles, 5x10^6/mL, 8.0-12.9µm, 5mL

BCP-100-5 Spherotech 5 mL 112 EUR

Blank Calibration Particles, 5x10^6/mL, 13.0-17.9µm, 5mL

BCP-150-5 Spherotech 5 mL 112 EUR

Blank Calibration Particles, 5x10^5/mL, 18.0-24.9µm, 5mL

BCP-200-5 Spherotech 5 mL 112 EUR

Blank Calibration Particles, 5x10^5/mL, 25.0-35.0µm, 5mL

BCP-300-5 Spherotech 5 mL 112 EUR

Drop Delay Calibration Particles, 1E8/mL, 6.0-8.0µm, 2mL

DDCP-70-2 Spherotech 2 mL 171.5 EUR

Allophycocyanin Calibration Particles Kit, 3.0-3.4µm, 2x5mL

ACP-30-5K Spherotech 5X1mL 185.5 EUR

Drop Delay Calibration Particles, 1E8/mL, 6.0-8.0µm, 2x10mL

DDCP-70-20 Spherotech 20 mL 1204 EUR

UltraRainbow Calibration Particles, 6 peaks, 8.0-12.9µm, 1E7/mL, 2mL

URCP-100-2 Spherotech 2 mL 189 EUR

UltraRainbow Calibration Particles, 9 peaks, 8.0-12.9µm, 1E7/mL, 2mL

URCP-100-2H Spherotech 2mL 220.5 EUR

AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 25µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 5mL

ACURFP2.5-250-5 Spherotech 5mL 227.5 EUR

AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 32µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL

ACURFP2.5-300-1 Spherotech 1mL 70 EUR

AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 32µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 5mL

ACURFP2.5-300-5 Spherotech 5mL 227.5 EUR

AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 20µm(+/-2µm), 5x10^6/mL, 5mL

ACURFP5-200-5 Spherotech 5mL 227.5 EUR

UltraRainbow Calibration Particles, 3 peaks, 3.0-3.4µm, 1E6/mL, 10 x 3mL

URCP01-30-10K Spherotech 10X1 mL 269.5 EUR

AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 25.0µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, 1mL

ACURFP2.5-250-1 Spherotech 1mL 70 EUR

AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 10.0µm(+/-1µm), 2x10^7/mL, 1mL

ACURFP20-100-1 Spherotech 1mL 56 EUR

AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 15.0µm(+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL

ACURFP5-150-1 Spherotech 1mL 56 EUR

AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 20.0µm(+/-2µm), 5x10^6/mL, 1mL

ACURFP5-200-1 Spherotech 1mL 59.5 EUR

AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 7.0µm(+/-1µm), 5x10^7/mL, 1mL

ACURFP50-70-1 Spherotech 1mL 52.5 EUR

Fluorescent Calibration Particles, 800nm EM, 3.5µm (+/- 0.2µm), 6 peaks, 10^7/mL, 6x1mL

FCP-34800-6K Spherotech 6x1 mL 189 EUR

Rainbow Fluorescent Particles

RFP-38-5 Spherotech 5 mL 188.4 EUR

Supra Rainbow Fluorescent Particles

SRCP01-35--10A Spherotech 10X1 mL 194.4 EUR

Supra Rainbow Fluorescent Particles

SRCP01-35--2AK Spherotech 2X1 mL 486 EUR

Supra Rainbow Fluorescent Particles

SRCP10-35--2A Spherotech 2X1 mL 1497.6 EUR

Ultra Rainbow Fluorescent Particles ~3.8µm

BLI610A-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 265 EUR

Ultra Rainbow Fluorescent Particles ~3.8µm

BLI610B-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 522 EUR

Ultra Rainbow Fluorescent Particles ~3.8µm

BLI610C-14 Polysciences Europe GmbH 2x7ml 1007 EUR

Ultra Rainbow Fluorescent Particles ~10.2µm

BLI611A-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 265 EUR

Ultra Rainbow Fluorescent Particles ~10.2µm

BLI611B-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 522 EUR

Ultra Rainbow Fluorescent Particles ~10.2µm

BLI611C-14 Polysciences Europe GmbH 2x7ml 1007 EUR

UltraRainbow Calibration Particle Kit, 3.8 +/- 0.2µm,2E6/mL, 1x3mL (blank) & 1E7/mL, 1x2mL (fluorescent)

URCP-38-2K Spherotech 1x2 mL (fluorescent) 185.5 EUR

UltraRainbow Calibration Particle Kit, 5.0-5.4µm, 2E6/mL, 1x3mL (blank) & 1E7/mL, 1x2mL (fluorescent)

URCP-50-2K Spherotech 1x2 mL (fluorescent) 189 EUR

UltraRainbow Calibration Particle Kit, 3.8 +/- 0.2µm, 2E6/mL, 1x30mL (blank) & 1E7/mL, 1x20mL (fluorescent)

URCP-38-20K Spherotech 1x20 mL (fluorescent) 1435 EUR

UltraRainbow Calibration Particle Kit, 8.0 - 12.9µm, 1E7/mL, 1x2mL (blank) & 5x2mL fluorescent populations

URCP-100-6K Spherotech 6x1 mL 735 EUR

Rainbow Alignment Particles, 1.2E6/mL, 3.5-3.9µm, 5mL

RAP-38-5 Spherotech 5 mL 119 EUR

Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 8.1-12.0µm, 2mL

RFP-100-2 Spherotech 2 mL 154 EUR

Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 1.8-2.2µm, 5mL

RFP-20-5 Spherotech 5 mL 178.5 EUR

Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL

RFP-30-5 Spherotech 5 mL 185.5 EUR

Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 3.5-4.0µm, 5mL

RFP-35-5 Spherotech 5 mL 185.5 EUR

Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 5.0-5.9µm, 5mL

RFP-50-5 Spherotech 5 mL 192.5 EUR

Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 6.0-6.4µm, 5mL

RFP-60-5 Spherotech 5 mL 192.5 EUR

Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 6.5-8.0µm, 5mL

RFP-70-5 Spherotech 5 mL 192.5 EUR

Calibration Kit - EACH

GAS1322 Scientific Laboratory Supplies EACH 1205.55 EUR

Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 0.4-0.6µm, 2mL

URFP-05-2 Spherotech 2 mL 182 EUR

Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 1.0-1.4µm, 5mL

URFP-10-5 Spherotech 5 mL 182 EUR

Ultra Rainbow Fluorescent Particles, ~1E10/mL, 0.1-0.3µm, 2mL

URFP-02-2 Spherotech 2 mL 182 EUR

AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9µm, 3mL

ACRFP-100-3 Spherotech 3 mL 122.5 EUR

Rainbow Fluorescent Particles, 4 peaks, 1E7/mL, 0.4-0.6µm, 5mL

RCP-05-5 Spherotech 5mL 189 EUR

Calcium Calibration Buffer

59100-1 Biotium EA 229 EUR

PE-Cy5 Calibration Kit

ECFP-F4-5K Spherotech 5X1 mL 372 EUR

pH Meter Calibration Kit

55-0001 Medicago 1 Kit 121.2 EUR

Size Calibration Standards

BLI829B-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 647 EUR

Size Calibration Standards

BLI829C-14 Polysciences Europe GmbH 2x7ml 1149 EUR

calibration solution cupric

ISC25 Consort ea 109.2 EUR

calibration solution iodide

ISC29 Consort ea 109.2 EUR

calibration solution silver

ISC34 Consort ea 109.2 EUR

calibration solution sodium

ISC35 Consort ea 109.2 EUR

calibration solution calcium

ISC23 Consort ea 109.2 EUR

Calibration Certificate - EACH

FLO1052 Scientific Laboratory Supplies EACH 125.55 EUR

calibration solution bromide

ISC21 Consort ea 109.2 EUR

calibration solution nitrate

ISC31 Consort ea 109.2 EUR

calibration solution ammonia

ISC50 Consort ea 109.2 EUR

Calibration key HI904 - EACH

TIT1076 Scientific Laboratory Supplies EACH 72.9 EUR

Rainbow Fluorescent Particles, Mid-Range, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL

RFP-30-5A Spherotech 5X1 mL 185.5 EUR

calibration solution ammonium

ISC20 Consort ea 109.2 EUR

calibration solution chloride

ISC24 Consort ea 109.2 EUR

calibration solution fluoride

ISC27 Consort ea 109.2 EUR

Calibration Weight 100g - EACH

BAL4728 Scientific Laboratory Supplies EACH 178.2 EUR

Calibration Mass Calibrated 1g E2 - EACH

BAL1722 Scientific Laboratory Supplies EACH 163.35 EUR

Calibration Mass Calibrated 2g E2 - EACH

BAL1724 Scientific Laboratory Supplies EACH 151.2 EUR

Calibration Mass Calibrated 5g E2 - EACH

BAL1726 Scientific Laboratory Supplies EACH 167.4 EUR

Calibration Mass Calibrated 1g F1 - EACH

BAL1776 Scientific Laboratory Supplies EACH 85.05 EUR

Calibration Mass Calibrated 2g F1 - EACH

BAL1778 Scientific Laboratory Supplies EACH 110.7 EUR

Calibration Mass Calibrated 5g F1 - EACH

BAL1780 Scientific Laboratory Supplies EACH 102.6 EUR

OMNICON® Calibration Chart

5-130-0001 Biologics each 148 EUR

Influenza A Calibration Kit

55R-2249 Fitzgerald 1 kit 295 EUR

Calibration Mass Calibrated 10g E2 - EACH

BAL1728 Scientific Laboratory Supplies EACH 174.15 EUR

Calibration Mass Calibrated 20g E2 - EACH

BAL1730 Scientific Laboratory Supplies EACH 209.25 EUR

Calibration Mass Calibrated 50g E2 - EACH

BAL1732 Scientific Laboratory Supplies EACH 187.65 EUR

Calibration Mass Calibrated 100g E2 - EACH

BAL1734 Scientific Laboratory Supplies EACH 210.6 EUR

Calibration Mass Calibrated 200g E2 - EACH

BAL1736 Scientific Laboratory Supplies EACH 267.3 EUR

Calibration Mass Calibrated 500g E2 - EACH

BAL1738 Scientific Laboratory Supplies EACH 371.25 EUR

Calibration Mass Calibrated 1kg E2 - EACH

BAL1740 Scientific Laboratory Supplies EACH 616.95 EUR

Calibration Mass Calibrated 2kg E2 - EACH

BAL1742 Scientific Laboratory Supplies EACH 934.2 EUR

Calibration Mass Calibrated 20g F1 - EACH

BAL1784 Scientific Laboratory Supplies EACH 106.65 EUR

Calibration Mass Calibrated 50g F1 - EACH

BAL1786 Scientific Laboratory Supplies EACH 109.35 EUR

Calibration Mass Calibrated 100g F1 - EACH

BAL1788 Scientific Laboratory Supplies EACH 124.2 EUR

Calibration Mass Calibrated 500g F1 - EACH

BAL1792 Scientific Laboratory Supplies EACH 182.25 EUR

Calibration Mass Calibrated 1kg F1 - EACH

BAL1794 Scientific Laboratory Supplies EACH 278.1 EUR

Calibration Mass 1g E2 - EACH

BAL1700 Scientific Laboratory Supplies EACH 135 EUR

Calibration Mass 2g E2 - EACH

BAL1702 Scientific Laboratory Supplies EACH 135 EUR

Calibration Mass 5g E2 - EACH

BAL1704 Scientific Laboratory Supplies EACH 143.1 EUR

Method 8082 Calibration Mix - 1ML

8082-C Scientific Laboratory Supplies 1ML 322.65 EUR

Calibration Mass 10g E2 - EACH

BAL1706 Scientific Laboratory Supplies EACH 152.55 EUR

Calibration Mass 20g E2 - EACH

BAL1708 Scientific Laboratory Supplies EACH 174.15 EUR

Calibration Mass 50g E2 - EACH

BAL1710 Scientific Laboratory Supplies EACH 162 EUR

Calibration Mass 100g E2 - EACH

BAL1712 Scientific Laboratory Supplies EACH 178.2 EUR

Calibration Mass 200g E2 - EACH

BAL1714 Scientific Laboratory Supplies EACH 229.5 EUR

Calibration Mass 500g E2 - EACH

BAL1716 Scientific Laboratory Supplies EACH 432 EUR

Calibration Mass 1kg E2 - EACH

BAL1718 Scientific Laboratory Supplies EACH 633.15 EUR

Calibration Mass 2kg E2 - EACH

BAL1720 Scientific Laboratory Supplies EACH 973.35 EUR

Calibration Kit For 2100N - 1KIT

WAT3662 Scientific Laboratory Supplies 1KIT 660.15 EUR

Method 531.2 Calibration Mix - 1ML

5312-A Scientific Laboratory Supplies 1ML 178.2 EUR

Oxygenates Calibration Mix - 1ML

8015-OX Scientific Laboratory Supplies 1ML 122.85 EUR

Time Delay Calibration Standard

BLI830A-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 265 EUR

Time Delay Calibration Standard

BLI830B-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 522 EUR

Time Delay Calibration Standard

BLI830C-14 Polysciences Europe GmbH 2x7ml 1007 EUR

Microscope calibration slide #1

LBI10411 Westburg each 1155.4 EUR

Gel Filtration Calibration Kits

Ge-474C Creative BioMart 1 Kit 1704 EUR

Calibration Solution 1382Ppm - PK25

HI-70032P Scientific Laboratory Supplies PK25 58.05 EUR

Calibration Solution 6.44ppt - PK25

HI70038P Scientific Laboratory Supplies PK25 49.95 EUR

Tweezers for Calibration Weights

W1000-TF Benchmark Scientific 1 PC 34.92 EUR

Ohaus 20g Calibration Mass - EACH

BAL6242 Scientific Laboratory Supplies EACH 31.05 EUR

Calibration Solution pH 7.01 - EACH

HI-70007P Scientific Laboratory Supplies EACH 55.35 EUR

Glass Calibration Beads 4mm - 500G

SV144 Scientific Laboratory Supplies 500G 20.62 EUR

Supra Rainbow Fluorescent Particles, Mid-range, 1E7/mL, 3.0-3.59µm, 2mL

SRCP-35-2A Spherotech 2X1 mL 175 EUR

Supra Rainbow Fluorescent Particles, Mid-range, 1E7/mL, 3.0-3.59µm, 5mL

SRCP-35-5A Spherotech 5X1 mL 378 EUR

Volatile Calibration Standard - 1ML

8260-A1 Scientific Laboratory Supplies 1ML 261.9 EUR

Oxygen Demand COD 500mg Calibration - 500ML

COD500 Scientific Laboratory Supplies 500ML 160.65 EUR

Fluorescent Particle Slide, Rainbow, 10.0-14.0µm

FPS-10057 Spherotech mL 98 EUR

Fluorescent Particle Slide, Rainbow, 13.0-17.9µm

FPS-15057 Spherotech mL 98 EUR

AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9µm, 10mL

ACURFP-50-10 Spherotech 10 mL 185.5 EUR

Supra Rainbow Fluorescent Particles, Mid-range, 1E6/mL, 3.0-3.59µm, 10mL

SRCP01-35-10A Spherotech 10mL 87.5 EUR

Hanna Calibration Certificate - EACH

CER1000 Scientific Laboratory Supplies EACH 76.38 EUR

Luna FX Calibration Beads (2x 0.5ml)

LBF73101 Westburg each 308.47 EUR

12.88mS/cm calibration solution - EACH

PHB1018 Scientific Laboratory Supplies EACH 43.2 EUR

Calibration Fluid Sucrose 60% - EACH

SS60 Scientific Laboratory Supplies EACH 113.1 EUR

Calibration/Alignment SSRL Cassette

M-CP-111-024 MiTeGen 1 UNIT 380 EUR

AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3)µm, 5mL

ACURFP-38-5 Spherotech 5 mL 119 EUR

Sealed Vials Calibration Kits - EACH

2659505 Scientific Laboratory Supplies EACH 1013.85 EUR

AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3)µm, 15mL

ACURFP-38-15 Spherotech 15 mL 283.5 EUR

calibration solution 50 ml 200ms/cm

B066 Consort ea 28.8 EUR

calibration solution 500 ml 200ms/cm

B566B Consort ea 54 EUR

Calibration Beads for MoFlo Astrios

B27034 Spherotech each 346.8 EUR

Pump calibration solution 230ml - EACH

TIT1014 Scientific Laboratory Supplies EACH 56.7 EUR

TurboQ Optical calibration Kit - EACH

MOL2701 Scientific Laboratory Supplies EACH 2201.85 EUR

Calibration software and filter kit

SPE6058 Scientific Laboratory Supplies EACH 5660.1 EUR

COD Calibration Solutn 100mg/l - 500ML

COD100 Scientific Laboratory Supplies 500ML 160.65 EUR

COD Calibration Solutn 5000mg/l - 500ML

COD5000 Scientific Laboratory Supplies 500ML 160.65 EUR

StablCal Ampule Calibration Kit - EACH

2971205 Scientific Laboratory Supplies EACH 801.9 EUR

External Calibration Weight 30g - EACH

BAL5040 Scientific Laboratory Supplies EACH 360.45 EUR

Nanobead Calibration Kit (BLI834B-3)

BLI834B-3 Polysciences Europe GmbH 1kit 257 EUR

Calibration Weight 10g F1 Dakks - EACH

YCW413802 Scientific Laboratory Supplies EACH 202.5 EUR

Calibration Weight 20g F1 DAkkS - EACH

YCW423802 Scientific Laboratory Supplies EACH 205.2 EUR

Calibration Weight 50g F1 DAkkS - EACH

YCW453802 Scientific Laboratory Supplies EACH 232.2 EUR

Calibration Weight 100g F1 Dakks - EACH

YCW513802 Scientific Laboratory Supplies EACH 237.6 EUR

Zgodność z teorią Mie była doskonała w kierunku rozproszenia do przodu. Jednak  nie zaobserwowano oscylacji o małej amplitudzie w pobliżu obszarów tęczy , korzystając z liczbowych danych metodycznych z cząstek sferoidalnych i cząstek  półkulistych   . Omówiono zastosowanie cząstek półkulistych   jako  wzorca kalibracyjnego  dla optycznych przyrządów do określania wielkości cząstek typu intensywności  .

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *