Wyprodukowane przez GMP podłoże gradientu gęstości do zoptymalizowanej izolacji i ekspansji mezenchymalnych komórek zrębu/macierzystych.

  1. Mezenchymalne komórki zrębowe/macierzowe szpiku kostnego (BM) (MSC) są narzędziami terapeutycznymi w medycynie regeneracyjnej i onkologii. Izolacja MSC jest często wykonywana, zaczynając od etapu separacji w oparciu o podłoże gradientu gęstości (DGM) klasy badawczej  1,077 g/mL. Jednak zastosowanie kliniczne MSC powinno wymagać wprowadzenia odczynników dobrej praktyki produkcyjnej (GMP). Skorzystaliśmy z dwóch nowych GMP DGM o gęstościach 1,077 i 1,073 g/mL (odpowiednio Ficoll-Paque  PREMIUM  i Ficoll-Paque  PREMIUM 1,073), aby sprawdzić, czy te odczynniki mogą skutecznie izolować MSC, jednocześnie porównując ich działanie.
  2. Próbki BM przetwarzano przy użyciu 1,077 lub 1,073 g/ml GMP DGM. Frakcje komórek jednojądrzastych BM (MNC) analizowano pod kątem żywotności, immunofenotypu, potencjału klonogennego, ekspansji ex vivo i potencjału różnicowania.
  3. Nie zauważono różnic w regeneracji komórek i żywotności między grupami. Analizy sortowania komórek aktywowanego fluorescencją (FACS) na świeżo wyizolowanych komórkach wykazały, że 1,073 g/ml GMP DGM skuteczniej zubożało frakcję CD45(+) w porównaniu z 1,077 GMP DGM.
  4. Ponadto w grupie 1,073 jednostki tworzące kolonie fibroblastyczne (CFU-F) były 1,5 razy wyższe, a końcowa wydajność MSC wzrosła 1,8 razy po czterech pasażach. Oba odczynniki wyizolowały MSC o oczekiwanym fenotypie; jednakże MSC z izolacją 1,073 wykazywał wyższą ekspresję CD90, CD146 i GD2. Ponadto MSC z obu grup były zdolne do pełnego różnicowania się w kości, komórki tłuszczowe i chrząstkę.
  5. Oba GMP DGM wzbogaciły MSC z próbek BM, co sugeruje, że te odczynniki byłyby odpowiednie do  ekspansji o jakości klinicznej. Ponadto gęstość 1,073 g/ml zapewnia znaczną przewagę nad 1,077 g/ml GMP DGM, wpływając na ilość otrzymywanego MSC i skracając czas ekspansji ex vivo dla zoptymalizowanych zastosowań klinicznych opartych na komórkach.

   

  Komunikacja oparta na marketingu społecznym w celu zintegrowania i wsparcia interwencji badawczej HEALTHY.

  • Badanie HEALTHY było randomizowaną, kontrolowaną, wieloośrodkową, wieloaspektową interwencją w gimnazjum, mającą na celu zmniejszenie czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. W badaniu losowo przydzielono 42 gimnazja do grupy interwencyjnej lub kontrolnej i śledziły uczniów od szóstej do ósmej  klasy . Uczestnicy stanowili zróżnicowaną rasowo, etnicznie i geograficznie kohortę z całych Stanów Zjednoczonych.
  • W tym miejscu opisujemy podstawy koncepcyjne i projekt komponentu komunikacji opartej na marketingu społecznym w ramach interwencji badawczej HEALTHY, która połączyła zmiany w szkolnym żywieniu i środowisku wychowania fizycznego (WF) z inicjatywami zmiany zachowania. Komponent interwencji komunikacyjnej koordynował wiele elementów w celu realizacji kampanii, które służyły do ​​integracji i wsparcia wszystkich aspektów interwencji HEALTHY. Kampanie przebiegały przez pięć semestrów gimnazjum, z których każdy był ukierunkowany na określony temat związany z celami ZDROWY.
  • Kampanie komunikacyjne obejmowały (1) podstawowe elementy, takie jak branding, plakaty, banery oraz komunikaty wizualne i werbalne, (2) wydarzenia studenckie wspierające elementy żywienia, PE i interwencji behawioralnych poprzez zastosowanie strategii marketingu społecznego i komunikacji, w tym włączenie uczniów -generowane media oraz (3) dystrybucja  premii  i dodatków tematycznych w celu rozszerzenia widoczności badania poza środowisko interwencji. Do udoskonalenia strategii komunikacji wykorzystano badania formatywne przeprowadzone z uczniami, rodzicami i administratorami szkół.
  • Uczniowie zajmujący się komunikacją rówieśniczą wybrani z grona uczniów byli zaangażowani w wywieranie wpływu na normatywne środowisko studenckie. Eksperci ds. marketingu i kreatywnego projektowania opracowali markę, logo, działania i materiały. W drugiej połowie badania wykorzystano komunikaty i media generowane przez uczniów, aby odzwierciedlić lokalne zainteresowania i kulturę oraz wzmocnić wpływ rówieśników.
  • Realizacja i oddziaływanie interwencji HEALTHY zostały wzmocnione przez strategie komunikacyjne. Doświadczenie HEALTHY dostarcza praktycznych rozważań dotyczących systematycznego włączania podejścia opartego na marketingu społecznym do przyszłych interwencji w zakresie zachowań zdrowotnych w szkołach.

   

  Silne działanie antymutagenne białej herbaty w porównaniu z zieloną herbatą w teście na Salmonella.

  Rośnie zainteresowanie potencjalnymi korzyściami zdrowotnymi herbaty, w tym właściwościami antymutagenicznymi. Wykazano, że cztery odmiany białej herbaty, które reprezentują najsłabiej przetworzoną formę herbaty, mają wyraźną aktywność antymutagenną w teście Salmonella, szczególnie w obecności S9.

  Najbardziej aktywna z tych herbat, biała herbata Exotica China, była znacznie bardziej skuteczna niż  zielona herbata Premium (specjalna klasa  Dragonwell  ) przeciwko 2-amino-3-metyloimidazo[4,5-f]chinolinie (IQ) i czterem innym mutagenom amin heterocyklicznych , a mianowicie 2-amino-3,8-dimetyloimidazo[4,5-f]chinoksalina (MeIQx), 2-amino-3,4,8-trimetylo-3H-imidazo[4,5-f]chinoksalina (4,8 -DiMeIQx), 2-amino-1-metylo-6-fenyloimidazo[4,5-b]pirydyna (PhIP) i 3-amino-1-metylo-5H-pirydo[4,3-b]indol (Trp- P-2).

  Badania mechanizmu przeprowadzono przy użyciu S9 wątroby szczura w testach na O-demetylazę metoksyrezorufiny (MROD), markera enzymu cytochromu P4501A2, który aktywuje aminy heterocykliczne, a także w testach na Salmonella z bezpośrednio działającym mutagenem 2-hydroksyamino-3-metyloimidazo[ 4,5-f]chinolina (N-hydroksy-IQ). Biała herbata w niskich stężeniach w teście hamowała aktywność MROD i osłabiała mutagenną aktywność N-hydroksy-IQ przy braku S9. Dziewięć głównych składników znalezionych w zielonej herbacie wykryto również w białej herbacie, w tym wysoki poziom 3-galusanu epigallokatechiny (EGCG) i kilka innych polifenoli.

  Kiedy te główne składniki zostały zmieszane w celu wytworzenia „sztucznych” herbat, zgodnie z ich względnymi poziomami w herbatach białych i zielonych, cała herbata wykazywała wyższą moc antymutagenną w porównaniu z odpowiadającą jej sztuczną herbatą. Wyniki sugerują, że większa siła hamowania białej w porównaniu z zieloną herbatą w teście Salmonella może być związana ze względnymi poziomami dziewięciu głównych składników, być może działając synergistycznie z innymi (pomniejszymi) składnikami, aby hamować aktywację mutagenów, a także „zmiatania” reaktywny(e) półprodukt(y).

  Wpływ oświadczeń o zawartości składników odżywczych, rekomendacji celebrytów sportowych i  ofert premium  na preferencje żywieniowe nieletnich dzieci: badania eksperymentalne.

  Ocena reakcji dzieci w okresie przed-dorastania na popularne, skierowane do dzieci promocje żywności z przodu opakowania.
  Międzyobiektowy eksperyment internetowy z czterema warunkami promocji z przodu opakowania na żywności o wysokiej zawartości energii i ubogiej w składniki odżywcze (EDNP): brak promocji [kontrola]; oświadczenia o zawartości składników odżywczych; rekomendacje celebrytów sportowych (sportowcy płci męskiej) i  oferty premium  . Uczestnikami było 1302  dzieci klasy  5 i 6 (średni wiek 11 lat) z Melbourne w Australii. Uczestnicy wybrali preferowany produkt z losowo przydzielonego opakowania żywności EDNP i porównywalnego opakowania zdrowszej żywności, a następnie wypełnili szczegółowe oceny produktów. Wykorzystano projekty opakowań zorientowane na dzieci z kolorową, kreskówkową grafiką, czcionkami i promocjami.
  W porównaniu z grupą kontrolną, dzieci częściej wybierały produkty EDNP z oświadczeniami o zawartości składników odżywczych (obie płci) i rekomendacjami celebrytów sportowych (tylko chłopcy). Postrzeganie zawartości składników odżywczych zostało wzmocnione przez oświadczenia o zawartości składników odżywczych. Wpływ promocji na niektóre oceny produktów (ale nie wybór) został zanegowany, gdy dzieci odnosiły się do panelu informacji żywieniowych. Oferty premium nie poprawiały ocen ani wyboru produktów dla dzieci.

  FBS (PREMIUM)

  35-015-CV CORNING 500 mL/pk 667.2 EUR

  FBS (PREMIUM, HEAT INACTIVATED)

  35-016-CV CORNING 500 mL/pk 678 EUR

  Exosome-depleted FBS Media Supplement

  EXO-FBS-250A-1 SBI 250 ml 1057.2 EUR

  Exosome-depleted FBS Media Supplement

  EXO-FBS-50A-1 SBI 50 ml 289.2 EUR

  500ML FBS EU Grade Origin: Brazil

  SLS1108 Scientific Laboratory Supplies 500ML 273.6 EUR

  FBS Replacement

  0454-50 AthenaES 50 ml 97.2 EUR

  FBS Replacement

  0454-500 AthenaES 500 ml 248.4 EUR

  Dialyzed FBS, sterile

  427 AthenaES 100 ml 392.4 EUR

  FBS Liquid Media

  88-NB05 Fitzgerald 100 ml 196.8 EUR

  FBS Liquid Media

  88-NB06 Fitzgerald 500 ml 781.2 EUR

  FBS, Transfection Optimized

  F0640-050 GenDepot 500ml 902.4 EUR

  FBS, Hepatocyte Optimized

  F0692-050 GenDepot 500ml Ask for price

  FBS, Keratinocyte Optimized

  F0694-050 GenDepot 500ml Ask for price

  FBS, Melanocyte Optimized

  F0695-050 GenDepot 500ml Ask for price

  Recombinant Fibrosin (FBS)

  4-RPC473Hu01 Cloud-Clone
  • 513.53 EUR
  • 260.40 EUR
  • 1595.71 EUR
  • 611.90 EUR
  • 1103.81 EUR
  • 418.80 EUR
  • 3809.28 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Recombinant Fibrosin (FBS)

  4-RPC473Mu01 Cloud-Clone
  • 545.78 EUR
  • 268.80 EUR
  • 1716.67 EUR
  • 652.22 EUR
  • 1184.45 EUR
  • 440.40 EUR
  • 4111.68 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Hyclone Research Grade FBS S-American Origin Heat Inactiv 500 mL (SV30160.03HI)

  HYC86 Scientific Laboratory Supplies EACH 258.78 EUR

  FBS, Fibroblasts Optimized I

  F0691-050 GenDepot 500ml Ask for price

  FBS - Fetal Bovine Serum

  FBS001 Neuromics 500 ml 654 EUR

  100ML FBS - Sterile - Filtered

  SLS1166 Scientific Laboratory Supplies 100ML 70.68 EUR

  Premium Unleaded Gasoline

  S-PG-1000 Scientific Laboratory Supplies 1ML 225.72 EUR

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Mouse)

  4-PAC473Mu01 Cloud-Clone
  • 301.20 EUR
  • 3091.20 EUR
  • 768.00 EUR
  • 379.20 EUR
  • 258.00 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  FBS, Endothelial Cell Optimized I

  F0670-050 GenDepot 500ml Ask for price

  FBS, Endothelial Cell Optimized II

  F0672-050 GenDepot 500ml Ask for price

  FBS, Epithelical Cell Optimized I

  F0680-050 GenDepot 500ml Ask for price

  FBS, Epithelical Cell Optimized II

  F0682-050 GenDepot 500ml Ask for price

  FBS Opti-Gold, US Origin

  F0900-050 GenDepot 500ml 675.6 EUR

  Human Fibrosin(FBS)ELISA Kit

  QY-E00902 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  100ML FBS - Sterile - Heat Inactivated

  SLS1168 Scientific Laboratory Supplies 100ML 102.6 EUR

  Ficoll Paque Premium 6x500Ml

  17544203 Scientific Laboratory Supplies 6x500ML 758.1 EUR

  Protran Premium 0.2um 200mmx4m

  10600009 Scientific Laboratory Supplies EACH 243.96 EUR

  Protran Premium 0.2um 150mmx4m

  10600014 Scientific Laboratory Supplies EACH 197.22 EUR

  Protran Premium 0.45um 300x600

  10600034 Scientific Laboratory Supplies PK5 315.78 EUR

  Protran Premium 0.45um 200x200

  10600047 Scientific Laboratory Supplies PK25 355.68 EUR

  Protran Premium 0.45um 140x160

  10600065 Scientific Laboratory Supplies PK25 204.06 EUR

  Protran Premium 0.2um 100x100

  10600080 Scientific Laboratory Supplies PK10 178.98 EUR

  Premium Facial Tissues 18x21cm

  CLE2432 Scientific Laboratory Supplies PK36 136.29 EUR

  Fetal Bovine Serum (FBS) [50 ml]

  ABP-MED-FBS0050 Allele Biotech 50ml Ask for price

  Fetal Bovine Serum (FBS) [500 ml]

  ABP-MED-FBS0500 Allele Biotech 500ml Ask for price

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Human, Mouse)

  4-PAC473Hu01 Cloud-Clone
  • 296.40 EUR
  • 3012.00 EUR
  • 750.00 EUR
  • 372.00 EUR
  • 256.80 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Mouse), APC

  4-PAC473Mu01-APC Cloud-Clone
  • 421.20 EUR
  • 4038.00 EUR
  • 1122.00 EUR
  • 538.80 EUR
  • 266.40 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Mouse), Biotinylated

  4-PAC473Mu01-Biotin Cloud-Clone
  • 379.20 EUR
  • 3031.20 EUR
  • 892.80 EUR
  • 464.40 EUR
  • 265.20 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Mouse), Cy3

  4-PAC473Mu01-Cy3 Cloud-Clone
  • 512.40 EUR
  • 5334.00 EUR
  • 1446.00 EUR
  • 668.40 EUR
  • 304.80 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

  4-PAC473Mu01-FITC Cloud-Clone
  • 361.20 EUR
  • 3254.40 EUR
  • 921.60 EUR
  • 454.80 EUR
  • 236.40 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Mouse), HRP

  4-PAC473Mu01-HRP Cloud-Clone
  • 385.20 EUR
  • 3519.60 EUR
  • 992.40 EUR
  • 486.00 EUR
  • 250.80 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Mouse), PE

  4-PAC473Mu01-PE Cloud-Clone
  • 361.20 EUR
  • 3254.40 EUR
  • 921.60 EUR
  • 454.80 EUR
  • 236.40 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  FBS - Fetal Bovine Serum USDA Origin

  FBS002 Neuromics 500 mL 574.8 EUR

  South American FBS Serum 500ml Bottles

  35-079-CV Scientific Laboratory Supplies 500ML 391.02 EUR

  Hyaluronidase Grade I (Molecular Biology Grade)

  CE174 GeneOn 1 g 232.8 EUR

  Hyaluronidase Grade I (Molecular Biology Grade)

  CE175 GeneOn 5 g 920.4 EUR

  Ficoll-Paque Premium 1073 6x100Ml

  17544652 Scientific Laboratory Supplies EACH 279.3 EUR

  Amersham Protran Premium 0.45 NC

  10600096 Scientific Laboratory Supplies PK25 106.02 EUR

  Protran Premium Sandwich 0.2 80x90

  10600118 Scientific Laboratory Supplies PK10 124.26 EUR

  Premium Unleaded Gasoline (High Level)

  S-PG-20K Scientific Laboratory Supplies 1ML 94.62 EUR

  2890A Non-Sealed Premium Goggles

  SAF1406 Scientific Laboratory Supplies EACH 27.36 EUR

  Hotplate Premium Aluminium Plate Blue

  STI2074B Scientific Laboratory Supplies EACH 988.38 EUR

  DirecTorr Premium Vacuum Oil 1L

  PUM4628 Scientific Laboratory Supplies EACH 30.1 EUR

  DirecTorr Premium Vacuum Oil 5L

  PUM4634 Scientific Laboratory Supplies EACH 126.54 EUR

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), APC

  4-PAC473Hu01-APC Cloud-Clone
  • 414.00 EUR
  • 3930.00 EUR
  • 1094.40 EUR
  • 528.00 EUR
  • 262.80 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), Biotinylated

  4-PAC473Hu01-Biotin Cloud-Clone
  • 373.20 EUR
  • 2952.00 EUR
  • 872.40 EUR
  • 457.20 EUR
  • 262.80 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), Cy3

  4-PAC473Hu01-Cy3 Cloud-Clone
  • 502.80 EUR
  • 5190.00 EUR
  • 1410.00 EUR
  • 654.00 EUR
  • 301.20 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), FITC

  4-PAC473Hu01-FITC Cloud-Clone
  • 355.20 EUR
  • 3168.00 EUR
  • 900.00 EUR
  • 446.40 EUR
  • 234.00 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), HRP

  4-PAC473Hu01-HRP Cloud-Clone
  • 379.20 EUR
  • 3426.00 EUR
  • 968.40 EUR
  • 477.60 EUR
  • 247.20 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), PE

  4-PAC473Hu01-PE Cloud-Clone
  • 355.20 EUR
  • 3168.00 EUR
  • 900.00 EUR
  • 446.40 EUR
  • 234.00 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

  4-PAC473Mu01-APC-Cy7 Cloud-Clone
  • 699.60 EUR
  • 7932.00 EUR
  • 2100.00 EUR
  • 933.60 EUR
  • 388.80 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  FBS Ultra Low IgG, < 5 μg/ml

  F1900-050 GenDepot 500ml 1113.6 EUR

  FBS-HI - Heat Inactivated Fetal Bovine Serum

  FBS001-HI Neuromics 500 ml 676.8 EUR

  Fetal Bovine Serum (FBS) proteins for ELISA

  FBS15-N-1 Alpha Diagnostics 1 ml 270 EUR

  Ceraplex, Premium Cell Culture Suplement(10X)

  C3318-010 GenDepot 100ml Ask for price

  Ceraplex, Premium Cell Culture Suplement(10X)

  C3318-050 GenDepot 500ml Ask for price

  Fetal Bovine Serum, Premium Tetracyclin Free

  F0500-050 GenDepot 500ml 1388.4 EUR

  Fetal Bovine Serum, Premium, US Origin

  F0600-050 GenDepot 500ml 789.6 EUR

  Surfanios Premium - 1 L dispenser bottle

  DD59783 Scientific Laboratory Supplies EACH 17.1 EUR

  NBS CO2 Backup for Premium Freezers

  FRE6112 Scientific Laboratory Supplies EACH 1973.34 EUR

  NBS LN2 Backup for Premium Freezers

  FRE6116 Scientific Laboratory Supplies EACH 1973.34 EUR

  Oil Mist Filter, Premium (including adapter)

  M-CEM-96001 MiTeGen 1 UNIT 290 EUR

  Fibrosin (FBS) Polyclonal Antibody (Human, Mouse), APC-Cy7

  4-PAC473Hu01-APC-Cy7 Cloud-Clone
  • 685.20 EUR
  • 7716.00 EUR
  • 2046.00 EUR
  • 912.00 EUR
  • 382.80 EUR
  • 100ul
  • 10ml
  • 1ml
  • 200ul
  • 20ul

  FBS,Mouse Embryonic Stem cell and iPSC Optimized

  F0650-050 GenDepot 500ml 902.4 EUR

  FBS,Human Embryonic Stem cell and iPSC Optimized

  F0660-050 GenDepot 500ml 902.4 EUR

  Rabbit Anti-Fetal Bovine Serum (FBS) protein IgG

  FBS11-A Alpha Diagnostics 100 ul 489.6 EUR

  South American FBS Serum Heat Inactivated 500ml Bottles

  35-089-CV Scientific Laboratory Supplies 500ML 399 EUR

  Simethicone (USP grade)

  51R-U612652 Fitzgerald 50 gram 624 EUR

  BSA (Standard Grade)

  30-AB70 Fitzgerald 1 kg 1078.8 EUR

  BSA (Reagent Grade)

  30-AB79 Fitzgerald 1 kg 1862.4 EUR

  BSA (Reagent Grade)

  30-AB81 Fitzgerald 200 grams 571.2 EUR

  Agarose, Molecular Grade

  BIO-41025 Bioline 500g Ask for price

  Agarose, Molecular Grade

  BIO-41026 Bioline 100g Ask for price

  HSV Grade 2

  DAG-H10363 Creative Diagnostics 1 ml dry ice 1326 EUR

  MuV Grade 2

  DAG-H10369 Creative Diagnostics 1 ml dry ice 1326 EUR

  Rotavirus Grade 3

  DAG-H10379 Creative Diagnostics 1 ml dry ice 1326 EUR

  VZV Grade 2

  DAG-H10385 Creative Diagnostics 1 ml dry ice 1326 EUR

  Riboflavin, USP grade

  GP0758-100G Glentham Life Sciences 100 g 112.8 EUR

  Riboflavin, USP grade

  GP0758-250G Glentham Life Sciences 250 g 189.6 EUR

  Riboflavin, USP grade

  GP0758-25G Glentham Life Sciences 25 g 69.6 EUR

  Riboflavin, USP grade

  GP0758-5G Glentham Life Sciences 5 g 52.8 EUR

  Finasteride, USP grade

  GP1210-1G Glentham Life Sciences 1 g 409.2 EUR

  Capsaicin, USP grade

  GP2777-1G Glentham Life Sciences 1 g 132 EUR

  Melphalan, USP grade

  GP3789-100MG Glentham Life Sciences 100 mg 160.8 EUR

  Melphalan, USP grade

  GP3789-1G Glentham Life Sciences 1 g 591.6 EUR

  Melphalan, USP grade

  GP3789-250MG Glentham Life Sciences 250 mg 265.2 EUR
  Oświadczenia o zawartości składników odżywczych i aprobaty celebrytów sportowych wpływają na preferencje nieletnich dzieci w stosunku do produktów żywnościowych EDNP, które je prezentują. Interwencje polityczne mające na celu zmniejszenie wpływu marketingu niezdrowej żywności na dzieci powinny ograniczać korzystanie z tych promocji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *