Wyprodukowane przez GMP podłoże gradientu gęstości do zoptymalizowanej izolacji i ekspansji mezenchymalnych komórek zrębu/macierzystych.

  1. Mezenchymalne komórki zrębowe/macierzowe szpiku kostnego (BM) (MSC) są narzędziami terapeutycznymi w medycynie regeneracyjnej i onkologii. Izolacja MSC jest często wykonywana, zaczynając od etapu separacji w oparciu o podłoże gradientu gęstości (DGM) klasy badawczej  1,077 g/mL. Jednak zastosowanie kliniczne MSC powinno wymagać wprowadzenia odczynników dobrej praktyki produkcyjnej (GMP). Skorzystaliśmy z dwóch nowych GMP DGM o gęstościach 1,077 i 1,073 g/mL (odpowiednio Ficoll-Paque  PREMIUM  i Ficoll-Paque  PREMIUM 1,073), aby sprawdzić, czy te odczynniki mogą skutecznie izolować MSC, jednocześnie porównując ich działanie.
  2. Próbki BM przetwarzano przy użyciu 1,077 lub 1,073 g/ml GMP DGM. Frakcje komórek jednojądrzastych BM (MNC) analizowano pod kątem żywotności, immunofenotypu, potencjału klonogennego, ekspansji ex vivo i potencjału różnicowania.
  3. Nie zauważono różnic w regeneracji komórek i żywotności między grupami. Analizy sortowania komórek aktywowanego fluorescencją (FACS) na świeżo wyizolowanych komórkach wykazały, że 1,073 g/ml GMP DGM skuteczniej zubożało frakcję CD45(+) w porównaniu z 1,077 GMP DGM.
  4. Ponadto w grupie 1,073 jednostki tworzące kolonie fibroblastyczne (CFU-F) były 1,5 razy wyższe, a końcowa wydajność MSC wzrosła 1,8 razy po czterech pasażach. Oba odczynniki wyizolowały MSC o oczekiwanym fenotypie; jednakże MSC z izolacją 1,073 wykazywał wyższą ekspresję CD90, CD146 i GD2. Ponadto MSC z obu grup były zdolne do pełnego różnicowania się w kości, komórki tłuszczowe i chrząstkę.
  5. Oba GMP DGM wzbogaciły MSC z próbek BM, co sugeruje, że te odczynniki byłyby odpowiednie do  ekspansji o jakości klinicznej. Ponadto gęstość 1,073 g/ml zapewnia znaczną przewagę nad 1,077 g/ml GMP DGM, wpływając na ilość otrzymywanego MSC i skracając czas ekspansji ex vivo dla zoptymalizowanych zastosowań klinicznych opartych na komórkach.

   

  Komunikacja oparta na marketingu społecznym w celu zintegrowania i wsparcia interwencji badawczej HEALTHY.

  • Badanie HEALTHY było randomizowaną, kontrolowaną, wieloośrodkową, wieloaspektową interwencją w gimnazjum, mającą na celu zmniejszenie czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. W badaniu losowo przydzielono 42 gimnazja do grupy interwencyjnej lub kontrolnej i śledziły uczniów od szóstej do ósmej  klasy . Uczestnicy stanowili zróżnicowaną rasowo, etnicznie i geograficznie kohortę z całych Stanów Zjednoczonych.
  • W tym miejscu opisujemy podstawy koncepcyjne i projekt komponentu komunikacji opartej na marketingu społecznym w ramach interwencji badawczej HEALTHY, która połączyła zmiany w szkolnym żywieniu i środowisku wychowania fizycznego (WF) z inicjatywami zmiany zachowania. Komponent interwencji komunikacyjnej koordynował wiele elementów w celu realizacji kampanii, które służyły do ​​integracji i wsparcia wszystkich aspektów interwencji HEALTHY. Kampanie przebiegały przez pięć semestrów gimnazjum, z których każdy był ukierunkowany na określony temat związany z celami ZDROWY.
  • Kampanie komunikacyjne obejmowały (1) podstawowe elementy, takie jak branding, plakaty, banery oraz komunikaty wizualne i werbalne, (2) wydarzenia studenckie wspierające elementy żywienia, PE i interwencji behawioralnych poprzez zastosowanie strategii marketingu społecznego i komunikacji, w tym włączenie uczniów -generowane media oraz (3) dystrybucja  premii  i dodatków tematycznych w celu rozszerzenia widoczności badania poza środowisko interwencji. Do udoskonalenia strategii komunikacji wykorzystano badania formatywne przeprowadzone z uczniami, rodzicami i administratorami szkół.
  • Uczniowie zajmujący się komunikacją rówieśniczą wybrani z grona uczniów byli zaangażowani w wywieranie wpływu na normatywne środowisko studenckie. Eksperci ds. marketingu i kreatywnego projektowania opracowali markę, logo, działania i materiały. W drugiej połowie badania wykorzystano komunikaty i media generowane przez uczniów, aby odzwierciedlić lokalne zainteresowania i kulturę oraz wzmocnić wpływ rówieśników.
  • Realizacja i oddziaływanie interwencji HEALTHY zostały wzmocnione przez strategie komunikacyjne. Doświadczenie HEALTHY dostarcza praktycznych rozważań dotyczących systematycznego włączania podejścia opartego na marketingu społecznym do przyszłych interwencji w zakresie zachowań zdrowotnych w szkołach.

   

  Silne działanie antymutagenne białej herbaty w porównaniu z zieloną herbatą w teście na Salmonella.

  Rośnie zainteresowanie potencjalnymi korzyściami zdrowotnymi herbaty, w tym właściwościami antymutagenicznymi. Wykazano, że cztery odmiany białej herbaty, które reprezentują najsłabiej przetworzoną formę herbaty, mają wyraźną aktywność antymutagenną w teście Salmonella, szczególnie w obecności S9.

  Najbardziej aktywna z tych herbat, biała herbata Exotica China, była znacznie bardziej skuteczna niż  zielona herbata Premium (specjalna klasa  Dragonwell  ) przeciwko 2-amino-3-metyloimidazo[4,5-f]chinolinie (IQ) i czterem innym mutagenom amin heterocyklicznych , a mianowicie 2-amino-3,8-dimetyloimidazo[4,5-f]chinoksalina (MeIQx), 2-amino-3,4,8-trimetylo-3H-imidazo[4,5-f]chinoksalina (4,8 -DiMeIQx), 2-amino-1-metylo-6-fenyloimidazo[4,5-b]pirydyna (PhIP) i 3-amino-1-metylo-5H-pirydo[4,3-b]indol (Trp- P-2).

  Badania mechanizmu przeprowadzono przy użyciu S9 wątroby szczura w testach na O-demetylazę metoksyrezorufiny (MROD), markera enzymu cytochromu P4501A2, który aktywuje aminy heterocykliczne, a także w testach na Salmonella z bezpośrednio działającym mutagenem 2-hydroksyamino-3-metyloimidazo[ 4,5-f]chinolina (N-hydroksy-IQ). Biała herbata w niskich stężeniach w teście hamowała aktywność MROD i osłabiała mutagenną aktywność N-hydroksy-IQ przy braku S9. Dziewięć głównych składników znalezionych w zielonej herbacie wykryto również w białej herbacie, w tym wysoki poziom 3-galusanu epigallokatechiny (EGCG) i kilka innych polifenoli.

  Kiedy te główne składniki zostały zmieszane w celu wytworzenia „sztucznych” herbat, zgodnie z ich względnymi poziomami w herbatach białych i zielonych, cała herbata wykazywała wyższą moc antymutagenną w porównaniu z odpowiadającą jej sztuczną herbatą. Wyniki sugerują, że większa siła hamowania białej w porównaniu z zieloną herbatą w teście Salmonella może być związana ze względnymi poziomami dziewięciu głównych składników, być może działając synergistycznie z innymi (pomniejszymi) składnikami, aby hamować aktywację mutagenów, a także „zmiatania” reaktywny(e) półprodukt(y).

  Wpływ oświadczeń o zawartości składników odżywczych, rekomendacji celebrytów sportowych i  ofert premium  na preferencje żywieniowe nieletnich dzieci: badania eksperymentalne.

  Ocena reakcji dzieci w okresie przed-dorastania na popularne, skierowane do dzieci promocje żywności z przodu opakowania.
  Międzyobiektowy eksperyment internetowy z czterema warunkami promocji z przodu opakowania na żywności o wysokiej zawartości energii i ubogiej w składniki odżywcze (EDNP): brak promocji [kontrola]; oświadczenia o zawartości składników odżywczych; rekomendacje celebrytów sportowych (sportowcy płci męskiej) i  oferty premium  . Uczestnikami było 1302  dzieci klasy  5 i 6 (średni wiek 11 lat) z Melbourne w Australii. Uczestnicy wybrali preferowany produkt z losowo przydzielonego opakowania żywności EDNP i porównywalnego opakowania zdrowszej żywności, a następnie wypełnili szczegółowe oceny produktów. Wykorzystano projekty opakowań zorientowane na dzieci z kolorową, kreskówkową grafiką, czcionkami i promocjami.
  W porównaniu z grupą kontrolną, dzieci częściej wybierały produkty EDNP z oświadczeniami o zawartości składników odżywczych (obie płci) i rekomendacjami celebrytów sportowych (tylko chłopcy). Postrzeganie zawartości składników odżywczych zostało wzmocnione przez oświadczenia o zawartości składników odżywczych. Wpływ promocji na niektóre oceny produktów (ale nie wybór) został zanegowany, gdy dzieci odnosiły się do panelu informacji żywieniowych. Oferty premium nie poprawiały ocen ani wyboru produktów dla dzieci.

  FBS (PREMIUM)

  35-015-CV CORNING 500 mL/pk 667.2 EUR

  Fibronectin fragment, premium grade

  FIN-H5113 ACROBIOSYSTEMS 500ug 117.7 EUR

  Human LIF Protein, premium grade

  LIF-H521b ACROBIOSYSTEMS 1mg 171.2 EUR

  FBS (PREMIUM, HEAT INACTIVATED)

  35-016-CV CORNING 500 mL/pk 678 EUR

  Human CNTF Protein, premium grade

  CNF-H5114 ACROBIOSYSTEMS 500ug 214 EUR

  GENIUS™ Nuclease, premium grade

  NUE-S5119 ACROBIOSYSTEMS 5000KU 1358.9 EUR

  Human VEGF110 Protein, premium grade

  VE0-H5212 ACROBIOSYSTEMS 20ug 3498.9 EUR

  Human VEGF121 Protein, premium grade

  VE1-H4213 ACROBIOSYSTEMS 1mg 214 EUR

  Human VEGF165 Protein, premium grade

  VE5-H4210 ACROBIOSYSTEMS 1mg 246.1 EUR

  Streptavidin Protein-PE, premium grade

  STN-NP117 ACROBIOSYSTEMS 200ug 64.2 EUR

  Human IL-2 Protein, premium grade

  IL2-H5215 ACROBIOSYSTEMS 1mg 53.5 EUR

  Human IL-3 Protein, premium grade

  IL3-H5218 ACROBIOSYSTEMS 20ug 1786.9 EUR

  Human IL-4 Protein, premium grade

  IL4-H4218 ACROBIOSYSTEMS 1mg 192.6 EUR

  Human IL-6 Protein, premium grade

  IL6-H4218 ACROBIOSYSTEMS 1mg 171.2 EUR

  Human IL-7 Protein, premium grade

  IL7-H4219 ACROBIOSYSTEMS 1mg 235.4 EUR

  Human BMP-2 Protein, premium grade

  BM2-H4117 ACROBIOSYSTEMS 200ug 1947.4 EUR

  Human G-CSF Protein, premium grade

  GCF-H5214 ACROBIOSYSTEMS 1mg 214 EUR

  Human IL-10 Protein, premium grade

  IL0-H5219 ACROBIOSYSTEMS 20ug 3028.1 EUR

  Human IL-21 Protein, premium grade

  IL1-H5213 ACROBIOSYSTEMS 20ug 3541.7 EUR

  Human IL-31 Protein, premium grade

  IL1-H5219 ACROBIOSYSTEMS 20ug 2814.1 EUR

  Human IL-12 Protein, premium grade

  IL2-H5210 ACROBIOSYSTEMS 20ug 246.1 EUR

  Human IL-15 Protein, premium grade

  IL5-H4117 ACROBIOSYSTEMS 20ug 2610.8 EUR

  Human IL-15 Protein, premium grade

  IL5-H5215 ACROBIOSYSTEMS 1mg 214 EUR

  Human GM-CSF Protein, premium grade

  GMF-H4214 ACROBIOSYSTEMS 20ug 2685.7 EUR

  Human FGF basic Protein, premium grade

  BFF-H4117 ACROBIOSYSTEMS 1mg 74.9 EUR

  Human PDGF-BB Protein, premium grade

  PDB-H4112 ACROBIOSYSTEMS 20ug 2354 EUR

  Human Beta-NGF Protein, premium grade

  BEF-H5214 ACROBIOSYSTEMS 500ug 96.3 EUR

  Human TNF-alpha Protein, premium grade

  TNA-H4211 ACROBIOSYSTEMS 1mg 74.9 EUR

  Human Midkine / Mdk Protein, premium grade

  MIE-H5117 ACROBIOSYSTEMS 500ug 149.8 EUR

  Human BDNF / Abrineurin Protein, premium grade

  BDF-H5219 ACROBIOSYSTEMS 20ug 2814.1 EUR

  Human DLL4 Protein, Fc Tag, premium grade

  DL4-H5259 ACROBIOSYSTEMS 1mg 288.9 EUR

  Human EGF Protein, His Tag, premium grade

  EGF-H52H3 ACROBIOSYSTEMS 100ug 171.2 EUR

  Human HGF Protein, His Tag, premium grade

  HGF-H52H3 ACROBIOSYSTEMS 100ug 160.5 EUR

  Human DLL4 Protein, His Tag, premium grade

  DL4-H5227 ACROBIOSYSTEMS 1mg 267.5 EUR

  Human CDNF Protein, His Tag, premium grade

  CDF-H52H4 ACROBIOSYSTEMS 20ug 1358.9 EUR

  Human TSLP Protein, His Tag, premium grade

  TSP-H52Hb ACROBIOSYSTEMS 100ug 2610.8 EUR

  Human Noggin Protein, Fc Tag, premium grade

  NON-H5257 ACROBIOSYSTEMS 1mg 107 EUR

  Human Erythropoietin / EPO Protein, premium grade

  EPO-H4214 ACROBIOSYSTEMS 1mg 128.4 EUR

  Human Thrombopoietin / TPO Protein, premium grade

  THN-H5214 ACROBIOSYSTEMS 20ug 3135.1 EUR

  Human Flt-3 Ligand Protein, premium grade

  FLL-H5218 ACROBIOSYSTEMS 50ug 3113.7 EUR

  Human FGF basic (154aa) Protein, premium grade

  BFF-H5115 ACROBIOSYSTEMS 20ug 834.6 EUR

  Human GDNF / ATF / hGDNF Protein, premium grade

  GDF-H5219 ACROBIOSYSTEMS 20ug 3028.1 EUR

  Human Activin A / INHBA Protein, premium grade

  ACA-H421b ACROBIOSYSTEMS 25ug 4162.3 EUR

  Human IFN-gamma / IFNG Protein, premium grade

  IFG-H4211 ACROBIOSYSTEMS 1mg 74.9 EUR

  Human Growth Hormone (GH) Protein, premium grade

  GH1-H4118 ACROBIOSYSTEMS 20ug 299.6 EUR

  Human Oncostatin M (OSM) Protein, premium grade

  OSM-H5213 ACROBIOSYSTEMS 50ug 128.4 EUR

  Human IL-3 Protein, His Tag, premium grade

  IL3-H52H9 ACROBIOSYSTEMS 100ug 139.1 EUR

  Human IL-15 Protein, Fc Tag, premium grade

  IL5-H5257 ACROBIOSYSTEMS 20ug 2610.8 EUR

  Human IL-5 Protein, His Tag, premium grade

  IL5-H52H3 ACROBIOSYSTEMS 50ug 2856.9 EUR

  Human IL-9 Protein, His Tag, premium grade

  IL9-H52H9 ACROBIOSYSTEMS 100ug 2493.1 EUR

  Human Dkk-1 Protein, His Tag, premium grade

  DK1-H5221 ACROBIOSYSTEMS 1mg 139.1 EUR

  Human IGF-I Protein, His Tag, premium grade

  IG1-H5245 ACROBIOSYSTEMS 100ug 171.2 EUR

  Human IL-11 Protein, His Tag, premium grade

  IL1-H5243 ACROBIOSYSTEMS 20ug 1476.6 EUR

  Human IL-13 Protein, His Tag, premium grade

  IL3-H52H4 ACROBIOSYSTEMS 50ug 2354 EUR

  Human M-CSF / CSF-1 Protein, premium grade

  MCF-H5218 ACROBIOSYSTEMS 1mg 171.2 EUR

  Human SCF / KITLG (26-189) Protein, premium grade

  SCF-H5219 ACROBIOSYSTEMS 20ug 2375.4 EUR

  Human Follistatin Protein, His Tag, premium grade

  FON-H52H4 ACROBIOSYSTEMS 20ug 1947.4 EUR

  Human TNFSF11 / RANKL / CD254 Protein, premium grade

  RAL-H5217 ACROBIOSYSTEMS 20ug 2375.4 EUR

  Human Noggin Protein, premium grade (MALS verified)

  NON-H5219 ACROBIOSYSTEMS 20ug 2814.1 EUR

  Human Her2 / ErbB2 Protein, Fc Tag, premium grade

  HE2-H5253 ACROBIOSYSTEMS 1mg 331.7 EUR

  Human IL-17A / CTLA-8 Protein, premium grade

  ILA-H5219 ACROBIOSYSTEMS 1mg 139.1 EUR

  Human PSMA / FOLH1 Protein, Fc Tag, premium grade

  PSA-H5264 ACROBIOSYSTEMS 100ug 3402.6 EUR

  Human TGF-Beta 1 / TGFB1 Protein, premium grade

  TG1-H4212 ACROBIOSYSTEMS 1mg 299.6 EUR

  Human TGF-beta 3 / TGFB3 Protein, premium grade

  TG3-H5213 ACROBIOSYSTEMS 10ug 5253.7 EUR

  Monoclonal Anti-Human CD28 Antibody, premium grade

  CD8-M120b ACROBIOSYSTEMS 1mg 385.2 EUR

  Human B7-2 / CD86 Protein, Fc Tag, premium grade

  CD6-H5257 ACROBIOSYSTEMS 1mg 363.8 EUR

  Fetal Bovine Serum (FBS), Premium, 100% US Origin

  P760-1 101Bio - Ask for price

  Fetal Bovine Serum (FBS), Premium, 100% US Origin

  P760-10 101Bio - Ask for price

  Fetal Bovine Serum (FBS), Premium, 100% US Origin

  P760S 101Bio - Ask for price

  Human NRG1 Beta 1 Protein, Fc Tag, premium grade

  NR1-H5268 ACROBIOSYSTEMS 100ug 1037.9 EUR

  Human Laminin 121 E8 Protein, Fc Tag, premium grade

  LA1-H5261 ACROBIOSYSTEMS 100ug 706.2 EUR

  Human Laminin 111 E8 Protein, Fc Tag, premium grade

  LA1-H5269 ACROBIOSYSTEMS 100ug 706.2 EUR

  Human Laminin 221 E8 Protein, Fc Tag, premium grade

  LA2-H5269 ACROBIOSYSTEMS 100ug 706.2 EUR

  Human Laminin 521 E8 Protein, Fc Tag, premium grade

  LA5-H5261 ACROBIOSYSTEMS 100ug 706.2 EUR

  Human Laminin 511 E8 Protein, Fc Tag, premium grade

  LA8-H5283 ACROBIOSYSTEMS 100ug 706.2 EUR

  Human IL-1 beta / IL-1F2 Protein, premium grade

  ILB-H4110 ACROBIOSYSTEMS 20ug 3006.7 EUR

  Human Osteopontin (OPN) Protein, His Tag, premium grade

  OPN-H5227 ACROBIOSYSTEMS 1mg 246.1 EUR

  Human VCAM-1 / CD106 Protein, Fc Tag, premium grade

  VC1-H5253 ACROBIOSYSTEMS 1mg 267.5 EUR

  Human Pleiotrophin / PTN Protein, His Tag, premium grade

  PLN-H5244 ACROBIOSYSTEMS 500ug 160.5 EUR

  Human / Mouse FGF-8b Protein, His Tag, premium grade

  FGB-H52H1 ACROBIOSYSTEMS 100ug 2493.1 EUR

  Human Jagged 1 / JAG1 Protein, His Tag, premium grade

  JA1-H52H9 ACROBIOSYSTEMS 1mg 310.3 EUR

  Human DLL4 Protein, Fc Tag (PBS version), premium grade

  DL4-H5254 ACROBIOSYSTEMS 100ug 1872.5 EUR

  Human NKp46 / NCR1 / CD335 Protein, Fc Tag, premium grade

  NC1-H5257 ACROBIOSYSTEMS 1mg 310.3 EUR

  Human Oncostatin M (OSM) (26-221) Protein, premium grade

  OSM-H5214 ACROBIOSYSTEMS 20ug 3028.1 EUR

  Human Glypican 3 / GPC3 Protein, His Tag, premium grade

  GP3-H52H4 ACROBIOSYSTEMS 100ug 2140 EUR

  ActiveMax® Streptavidin μBeads, premium grade (for cells)

  MBS-C009 ACROBIOSYSTEMS 100mg 3028.1 EUR

  Human Fas Ligand / TNFSF6 Protein, His Tag, premium grade

  FAL-H5241 ACROBIOSYSTEMS 1mg 438.7 EUR

  ActiveMax® Human CD7 μBeads, premium grade (for cells)

  MBS-C005 ACROBIOSYSTEMS 10mg 1936.7 EUR

  Human OX40 Ligand / TNFSF4 Protein, Fc Tag, premium grade

  OXL-H5266 ACROBIOSYSTEMS 1mg 310.3 EUR

  ActiveMax® Human CD19 μBeads, premium grade (for cells)

  MBS-C002 ACROBIOSYSTEMS 10mg 1936.7 EUR

  ActiveMax® Human MSLN μBeads, premium grade (for cells)

  MBS-C003 ACROBIOSYSTEMS 10mg 1936.7 EUR

  ActiveMax® Human BCMA μBeads, premium grade (for cells)

  MBS-C004 ACROBIOSYSTEMS 10mg 1936.7 EUR

  ActiveMax® Human Her2 μBeads, premium grade (for cells)

  MBS-C006 ACROBIOSYSTEMS 10mg 1936.7 EUR

  ActiveMax® Human CD22 μBeads, premium grade (for cells)

  MBS-C007 ACROBIOSYSTEMS 10mg 1936.7 EUR

  ActiveMax® Human DLL4 μBeads, premium grade (for cells)

  MBS-C013 ACROBIOSYSTEMS 2.5mg 1936.7 EUR

  Human Sonic Hedgehog / Shh Protein, His Tag, premium grade

  SH7-H5229 ACROBIOSYSTEMS 1mg 214 EUR

  Biotinylated Human CD5 Protein, His,Avitag™, premium grade

  CD5-H82E5 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1722.7 EUR

  Human Mesothelin / MSLN (296-580) Protein, Fc Tag, premium grade

  MSN-H5253 ACROBIOSYSTEMS 100ug 2354 EUR

  Biotinylated Human DLL4 Protein, His,Avitag™, premium grade

  DL4-H82E6 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1487.3 EUR

  Human CD19 (20-291) Protein, Fc Tag, premium grade DMF Filed

  CD9-H5251 ACROBIOSYSTEMS 100ug 3092.3 EUR

  Human Mesothelin / MSLN (296-580) Protein, His Tag, premium grade

  MSN-H522a ACROBIOSYSTEMS 1mg 502.9 EUR

  Biotinylated Human NKp46 Protein, His,Avitag™, premium grade

  NP6-H82H3 ACROBIOSYSTEMS 200ug 374.5 EUR

  Human FGF-7 / HBGF-7 / KGF Protein, His Tag, premium grade

  FG7-H52H5 ACROBIOSYSTEMS 100ug 2493.1 EUR

  Human BCMA / TNFRSF17 Protein, Fc Tag, premium grade DMF Filed

  BC7-H5254 ACROBIOSYSTEMS 1mg 374.5 EUR

  Human BCMA / TNFRSF17 Protein, His Tag, premium grade DMF Filed

  BCA-H522y ACROBIOSYSTEMS 100ug 2856.9 EUR

  Human E-Cadherin / Cadherin-1 Protein, Fc Tag, premium grade

  ECD-H5250 ACROBIOSYSTEMS 1mg 278.2 EUR

  Fetal Bovine Serum (FBS), Premium, 100% US Origin, ESC Tested

  P761-1 101Bio - Ask for price

  Fetal Bovine Serum (FBS), Premium, 100% US Origin, ESC Tested

  P761-10 101Bio - Ask for price

  Fetal Bovine Serum (FBS), Premium, 100% US Origin, ESC Tested

  P761S 101Bio - Ask for price

  ActiveMax® Anti-FMC63 Antibody μBeads, premium grade (for cells)

  MBS-C008 ACROBIOSYSTEMS 10mg 1936.7 EUR

  Biotinylated Human Her2 / ErbB2 Protein, His,Avitag™, premium grade

  HE2-H82E2 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1647.8 EUR

  Biotinylated Human PSMA / FOLH1 Protein, His,Avitag™, premium grade

  PSA-H82Qb ACROBIOSYSTEMS 25ug 1733.4 EUR

  Human R-Spondin 1 / RSPO1 (21-146) Protein, His Tag, premium grade

  RS6-H4220 ACROBIOSYSTEMS 1mg 128.4 EUR

  Biotinylated Human CD19 (20-291) Protein, Fc,Avitag™, premium grade

  CD9-H82F6 ACROBIOSYSTEMS 200ug 535 EUR

  Biotinylated Human CD229 / SLAMF3 Protein, His,Avitag™, premium grade

  CD9-H82E6 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1647.8 EUR

  Biotinylated Human B7-2 / CD86 Protein, Fc,Avitag™, premium grade

  CD6-H82F5 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1647.8 EUR

  Biotinylated Human B7-1 / CD80 Protein, Fc,Avitag™, premium grade

  B71-H82F3 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1487.3 EUR

  ActiveMax® Human CEACAM-5 / CD66e μBeads, premium grade (for cells)

  MBS-C014 ACROBIOSYSTEMS 2.5mg 1936.7 EUR

  Human IL-23 alpha & IL-12 beta Heterodimer Protein, premium grade

  ILB-H5219 ACROBIOSYSTEMS 20ug 2814.1 EUR

  Biotinylated Human VCAM-1 / CD106 Protein, Fc,Avitag™, premium grade

  VC1-H82F6 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1487.3 EUR

  Human IgG1 (N297A) Kappa Isotype Control, premium grade (mAb, carrier free)

  DNP-MB273 ACROBIOSYSTEMS 1mg 1626.4 EUR

  Biotinylated Human CEACAM-5 / CD66e Protein, Fc,Avitag™, premium grade

  CE5-H82F6 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1647.8 EUR

  Biotinylated Human NKp46 / NCR1 / CD335 Protein, Fc,Avitag™, premium grade

  NC1-H82F9 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1647.8 EUR

  Biotinylated Human Siglec-2 / CD22 Protein, His,Avitag™, premium grade

  SI2-H82E3 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1647.8 EUR

  Biotinylated Human Glypican 3 / GPC3 Protein, His,Avitag™, premium grade

  GP3-H82E5 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1166.3 EUR

  Cynomolgus / Rhesus macaque Fas Ligand / TNFSF6 Protein, His Tag, premium grade

  FAL-H5246 ACROBIOSYSTEMS 1mg 438.7 EUR

  Monoclonal Anti-Human CD3 Antibody, Mouse IgG2a (Clone: OKT3), premium grade

  CDE-M120a ACROBIOSYSTEMS 1mg 363.8 EUR

  Biotinylated Human OX40 Ligand / TNFSF4 Protein, Fc,Avitag™, premium grade

  OXL-H82F5 ACROBIOSYSTEMS 200ug 374.5 EUR

  Biotinylated Anti-Human CD28 Antibody, Mouse IgG1,Avitag™, premium grade

  CD8-BM225 ACROBIOSYSTEMS 25ug 845.3 EUR

  FITC-Labeled Monoclonal Anti-FMC63 Antibody, Mouse IgG1 (Y45), premium grade

  FM3-FY45G0 ACROBIOSYSTEMS 200tests 331.7 EUR

  Biotinylated Human Mesothelin / MSLN (296-580) Protein, Fc,Avitag™, premium grade

  MSN-H82F6 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1733.4 EUR

  Biotinylated Human CD19 (20-291) Protein, His,Avitag™, premium grade DMF Filed

  CD9-H82E9 ACROBIOSYSTEMS 25ug 2835.5 EUR

  Biotinylated Human IL-2 R alpha / CD25 Protein, His,Avitag™, premium grade

  ILA-H82E6 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1647.8 EUR

  Biotinylated Human BCMA / TNFRSF17 Protein, Fc,Avitag™, premium grade DMF Filed

  BC7-H82F0 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1166.3 EUR

  Biotinylated Human BCMA / TNFRSF17 Protein, His,Avitag™, premium grade DMF Filed

  BCA-H82E4 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1647.8 EUR

  Human 4-1BB Ligand / TNFSF9 (71-254) Protein, Fc Tag, active trimer, premium grade

  41L-H5269 ACROBIOSYSTEMS 100ug 3327.7 EUR

  ActiveMax® Human 4-1BB Ligand / TNFSF9 (71-254) μBeads, premium grade (for cells)

  MBS-C012 ACROBIOSYSTEMS 2.5mg 1936.7 EUR

  Biotinylated Human 4-1BB Ligand / TNFSF9 (71-254) Protein, Fc,Avitag™, premium grade

  41L-H82Fa ACROBIOSYSTEMS 200ug 374.5 EUR

  Biotinylated Anti-Human CD3 Antibody, Mouse IgG2a,Avitag™ (Clone: OKT3), premium grade

  CDE-BV84G0 ACROBIOSYSTEMS 500ug 85.6 EUR

  ActiveMax® Human T cell Activation/Expansion CD3/CD28 Beads, premium grade DMF Filed

  MBS-C001 ACROBIOSYSTEMS 2.5mg 2140 EUR

  Biotinylated Human Mesothelin / MSLN (296-580) Protein, His,Avitag™, premium grade DMF Filed

  MSN-H82E9 ACROBIOSYSTEMS 25ug 1166.3 EUR

  FBS - Heat Inactivated Premium Imported Fetal Bovine Serum (USDA Approved)

  FBS002-HI Neuromics each 302.4 EUR

  PE-Labeled Monoclonal Anti-FMC63 Antibody, Mouse IgG1 (Y45), premium grade (Site-specific conjugation)

  FM3-PY54G0 ACROBIOSYSTEMS 200tests 428 EUR

  Ficoll-Paque Premium 1073 6x100Ml - EACH

  17544652 Scientific Laboratory Supplies EACH 363.15 EUR

  Premium Unleaded Gasoline - 1ML

  S-PG-1000 Scientific Laboratory Supplies 1ML 278.1 EUR

  Measles Virus Antigen (Premium)

  PR-BA102-S-L Jena Bioscience GmbH 1mg 1365.6 EUR

  Measles Virus Antigen (Premium)

  PR-BA102-S-S Jena Bioscience GmbH 250µg 455.1 EUR

  Measles Virus (Premium) Antigen

  BA102VS-S Genovis AB 1mg 928 EUR

  FSME (TBE) Virus Antigen (Premium)

  PR-BA112-L Jena Bioscience GmbH 1mg 2387.6 EUR

  FSME (TBE) Virus Antigen (Premium)

  PR-BA112-S Jena Bioscience GmbH 250µg 795.9 EUR

  Protran Premium 0.45um 300x600 - PK5

  10600034 Scientific Laboratory Supplies PK5 422.55 EUR

  Protran Premium 0.2um 100x100 - PK10

  10600080 Scientific Laboratory Supplies PK10 238.95 EUR

  10µl Olympus Premium Pipet Tips

  23-130R Genesee Scientific 10 Racks of 96 Tips/Unit 25.44 EUR

  10µl Olympus Premium Pipet Tips

  23-130RC Genesee Scientific 50 Racks of 96 Tips/Unit 122.5 EUR

  10µl Olympus Premium Pipet Tips

  23-130RL Genesee Scientific 10 Racks of 96 Tips/Unit 22.9 EUR

  10µl Olympus Premium Pipet Tips

  23-130RLC Genesee Scientific 50 Racks of 96 Tips/Unit 109.53 EUR

  10µl Olympus Premium Pipet Tips

  23-130RS Genesee Scientific 10 Racks of 96 Tips/Unit 29.26 EUR

  10µl Olympus Premium Pipet Tips

  23-130RSC Genesee Scientific 50 Racks of 96 Tips/Unit 135.41 EUR

  Chlamydia pneumoniae Antigen (Premium)

  PR-BA1371-S-L Jena Bioscience GmbH 1mg 2910.9 EUR

  Chlamydia pneumoniae Antigen (Premium)

  PR-BA1371-S-S Jena Bioscience GmbH 250µg 969.3 EUR

  Protran Premium 0.2um 200mmx4m - EACH

  10600009 Scientific Laboratory Supplies EACH 325.35 EUR

  Protran Premium 0.2um 150mmx4m - EACH

  10600014 Scientific Laboratory Supplies EACH 263.25 EUR

  Protran Premium 0.45um 200x200 - PK25

  10600047 Scientific Laboratory Supplies PK25 475.2 EUR

  Protran Premium 0.45um 140x160 - PK25

  10600065 Scientific Laboratory Supplies PK25 272.7 EUR

  200ul Olympus Premium Pipet Tips

  23-150R Genesee Scientific 10 Racks of 96 Tips / Unit 25.61 EUR

  200ul Olympus Premium Pipet Tips

  23-150RC Genesee Scientific 50 Racks of 96 Tips/Unit 123.16 EUR

  200ul Olympus Premium Pipet Tips

  23-150RL Genesee Scientific 10 Inserts of 96 Tips / Unit 22.9 EUR

  200ul Olympus Premium Pipet Tips

  23-150RLC Genesee Scientific 50 Inserts of 96 Tips/Unit 109.53 EUR

  200ul Olympus Premium Pipet Tips

  23-150RS Genesee Scientific 10 Racks of 96 Tips / Unit 27.58 EUR

  200ul Olympus Premium Pipet Tips

  23-150RSC Genesee Scientific 50 Racks of 96 Tips/Unit 126.38 EUR

  10µl Olympus Premium Barrier Tips

  23-400 Genesee Scientific 10 Racks of 96 Tips/Unit 60.64 EUR

  10µl Olympus Premium Barrier Tips

  23-400C Genesee Scientific 50 Racks of 96 Tips/Unit 281.73 EUR

  20µl Olympus Premium Barrier Tips

  23-404 Genesee Scientific 10 Racks of 96 Tips / Unit 60.64 EUR

  20µl Olympus Premium Barrier Tips

  23-404C Genesee Scientific 50 Racks of 96 Tips/Unit 281.74 EUR

  100µl Olympus Premium Barrier Tips

  23-407 Genesee Scientific 10 Racks of 96 Tips/Unit 60.64 EUR
  Oświadczenia o zawartości składników odżywczych i aprobaty celebrytów sportowych wpływają na preferencje nieletnich dzieci w stosunku do produktów żywnościowych EDNP, które je prezentują. Interwencje polityczne mające na celu zmniejszenie wpływu marketingu niezdrowej żywności na dzieci powinny ograniczać korzystanie z tych promocji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *