Diagnozowanie zakażenia wirusem niedoboru odporności kotów (FIV) i wirusem białaczki kotów (FeLV): aktualizacja dla lekarzy.

  1. Wraz z wprowadzeniem na rynek w Australii w 2004 roku szczepionki przeciwko wirusowi niedoboru odporności kotów (FIV; Fel-O-Vax FIV), krajobraz diagnostyki FIV uległ znacznej zmianie. Zestawy do wykrywania przeciwciał w punktach opieki (PoC), które były podstawą diagnozowania infekcji FIV od wczesnych lat 90., nie były już uważane za odpowiednie do stosowania u kotów zaszczepionych przeciwko FIV, ze względu na wytwarzanie przeciwciał indukowanych szczepionką, które były uważane za nie do odróżnienia od tych wytwarzanych w naturalnych infekcjach FIV.
  2. W konsekwencji zwrócono uwagę na alternatywne metody diagnostyczne, takie jak wykrywanie kwasów nukleinowych. Jednak w ciągu ostatnich 5 lat opublikowaliśmy serię badań podkreślających, że zestawy testowe FIV PoC różnią się metodologią, co skutkuje różną dokładnością u kotów zaszczepionych FIV.
  3. Co ważne, wykazaliśmy, że dwa dostępne w handlu zestawy testowe na przeciwciała FIV (Witness i Anigen  Rapid ) były w stanie dokładnie odróżnić koty zaszczepione przeciwko FIV i koty zakażone FIV, stwierdzając, że testowanie za pomocą każdego zestawu stanowi alternatywę dla testów PCR.
  4. Niniejszy przegląd podsumowuje istotne wyniki naszej pracy opublikowane w różnych recenzowanych czasopismach naukowych, aby poinformować lekarzy weterynarii (w szczególności lekarzy weterynarii w Australii, Nowej Zelandii i Japonii, gdzie szczepionka FIV jest obecnie dostępna na rynku) o tym, w jaki sposób podejście do diagnozy FIV infekcja przesunęła się.
  5. W niniejszym przeglądzie zawarto naszą pracę badającą działanie trzech dostępnych w handlu zestawów testowych FIV PoC u kotów zaszczepionych przeciwko FIV oraz nasze zalecenia dotyczące diagnozy infekcji FIV; wpływ pierwotnego szczepienia FIV ( trzy szczepionki FIV w odstępie 4 tygodni) na wydajność zestawu testowego PoC; nasze rekomendacje dotyczące corocznych badań
  6. koty szczepione FIV w celu wykrycia „przełomów w szczepionkach”; oraz potencjalne użycie śliny poza wskazaniami do diagnozy infekcji FIV przy użyciu niektórych zestawów testowych FIV PoC. Zbadaliśmy również dokładność tych samych trzech marek zestawów testowych do diagnozowania wirusa białaczki kotów (FeLV), używając zarówno krwi, jak i śliny jako próbek diagnostycznych. Na podstawie tych wyników omawiamy nasze zalecenia dotyczące badań potwierdzających, gdy lekarze weterynarii otrzymują pozytywny wynik testu FeLV PoC.
  7. Na koniec, podsumowujemy nasze wyniki z największego i najnowszego badania seroprewalencji FIV i FeLV przeprowadzonego do tej pory w Australii.

  Określanie statusu kociego wirusa niedoboru odporności (FIV) u kotów zaszczepionych przeciwko FIV przy użyciu zestawów przeciwciał w punktach opieki.

  Badanie to kwestionuje powszechnie wyznawany pogląd, że statusu zakażenia kocim wirusem niedoboru odporności (FIV) u kotów zaszczepionych FIV nie można określić za pomocą przyłóżkowych zestawów testowych na przeciwciała ze względu na nieodróżnialne wytwarzanie przeciwciał u kotów zaszczepionych FIV i naturalnie zakażonych FIV.

  Skuteczność trzech dostępnych w handlu zestawów do oznaczania przeciwciał w punktach opieki medycznej porównano w mieszanej populacji kotów zaszczepionych przeciwko FIV (n=119) i nieszczepionych przeciwko FIV (n=239) w Australii. Status zakażenia FIV przypisano, biorąc pod uwagę wyniki wszystkich zestawów przeciwciał zgodnie z wynikami dostępnego w handlu testu PCR (FIV RealPCR).

  Dwa zestawy testowe do immunochromatografii z przepływem bocznym (Witness FeLV/FIV;  Anigen  Rapid FIV/FeLV) charakteryzowały się doskonałą czułością ogólną (100%; 100%) i swoistością (98%; 100%) i umożliwiały rozpoznanie prawdziwego stanu zakażenia FIV u kotów, niezależnie od historii szczepień FIV. Zestaw testowy ELISA z przepływem bocznym (SNAP FIV/FeLV Combo) nie mógł określić, czy wykryte przeciwciała były spowodowane wcześniejszym szczepieniem FIV, naturalną infekcją FIV, czy obydwoma. Czułość i swoistość FIV RealPCR w wykrywaniu wirusowego i prowirusowego kwasu nukleinowego wynosiła odpowiednio 92% i 99%. Wyniki te potencjalnie zmienią sposób, w jaki lekarze weterynarii przeprowadzają badania przesiewowe pod kątem FIV w jurysdykcjach, w których stosuje się szczepienia przeciwko FIV, zwłaszcza w schroniskach, w których na wykonalność masowych badań przesiewowych wpływa koszt badań.

  Ocena nowego systemu testów w klinice do wykrywania infekcji wirusem niedoboru odporności kotów i wirusem białaczki kotów.

  Wiele wewnętrznych testów do diagnozowania zakażenia wirusem niedoboru odporności kotów (FIV) i wirusem białaczki kotów (FeLV) jest dopuszczonych do użytku w praktyce weterynaryjnej. Niedawno na rynku pojawił się nowy test o nieznanej wydajności.
  Celem tego badania było określenie skuteczności nowego systemu testowego  Anigen  Rapid  FIV Ab/FeLV Ag Test i porównanie go z obecnie wiodącym testem klinicznym SNAP Kombi Plus FeLV Antigen/FIB Test przeciwciał.
  Trzysta próbek surowicy od losowo wybranych zdrowych i chorych kotów przedstawionych w Klinice Medycyny Małych Zwierząt na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana zostało przebadanych zarówno przy użyciu szybkiego testu Anigen  , jak  i testu SNAP Kombi Plus . Czułość diagnostyczna, swoistość oraz dodatnie i ujemne wartości predykcyjne obliczono dla obu testów przy użyciu Western blot jako złotego standardu weryfikacji infekcji FIV i PCR jako złotego standardu dla infekcji FeLV.
  Obecność przeciwciał przeciwko FIV potwierdzono metodą Western blot w 9/300 próbkach (przewaga 3%). DNA FeLV wykryto metodą PCR w 15/300 próbkach (przewaga 5%). W przypadku infekcji FIV  Anigen  Rapid  Test miał czułość 88,9%, swoistość 99,7%, dodatnią wartość predykcyjną 88,9% i ujemną wartość predykcyjną 99,7%. W przypadku infekcji FeLV,  Anigen  Rapid  Test miał czułość 40,0%, swoistość 100%, dodatnią wartość predykcyjną 100% i ujemną wartość predykcyjną 96,9%. Dokładność diagnostyczna była podobna jak w teście SNAP Kombi Plus.

  Nowy  test Anigen  Rapid  FIV Ab/FeLV Ag sprawdził się bardzo dobrze i może być zalecany do stosowania w praktyce weterynaryjnej.

  Ocena  szybkiego  immunodiagnostycznego testu terenowego nadzoru wścieklizny na próbkach pobranych z operacji wojskowych w Afryce, Europie i na Bliskim Wschodzie.
  Zestaw  Anigen  Rapid  Rabies Antigen Test Kit (Bionote, Inc, Hwaseong, Korea) oceniano przy użyciu 80 próbek klinicznych pobranych przez wojskowe jednostki weterynaryjne USA. Próbki do badań pobrano z próbek mózgów zwierząt domowych i dzikich, które zostały przekazane do Laboratorium Weterynaryjnego Dowództwa Zdrowia Publicznego Armii USA w Landstuhl w Niemczech w celu zbadania wścieklizny za pomocą bezpośredniego testu na przeciwciała fluorescencyjne.
  Szybki  test immunodiagnostyczny  był w stanie wykryć antygen wirusa wścieklizny w klinicznych próbkach tkanki mózgowej. Szybki  test immunodiagnostyczny  miał ogólną czułość 96,9% i swoistość 100% w porównaniu z bezpośrednim testem przeciwciał fluorescencyjnych.

EZ‐PED/TGE MPX 1.0 Control Set

TC-9068-096 Tetracore each 90 EUR

Porcine transmissible gastroenteritis virus(TGE) antigen rapid test card

LSY-20096 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

EZ‐PED/TGE/PDCoV MPX 1.1 Control Set

TC-9077-096 Tetracore each 90 EUR

Porcine Epidemic Diarrhea (PED) virus antigen rapid test card

LSY-20109 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

EZ‐PED/TGE/PDCoV MPX 1.1 RT‐PCR (ROX)

TC-9083-192 Tetracore each 1420 EUR

EZ‐PED/TGE MPX 1.0 Master Mix and Enzyme

TC-9067-192 Tetracore 192 rxns 1420 EUR

EZ‐PED/TGE/PDCoV MPX 1.1 RT‐PCR (No ROX)

TC-9082-096 Tetracore 96 rxns 710 EUR

BVDV Ag Rapid Test Kit

T41131 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Giardia Ag Rapid Test Kit

HG034 EnoGene 10 Tests/Kit 22.4 EUR

Canine Heartworm Ag (CHW Ag) Rapid Test Kit

HG037 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Rotavirus Ag (CRV Ag) Rapid Test Kit

HG040 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Adenovirus Ag (CAV Ag) Rapid Test Kit

HG038 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

FCV& FHV Ag Rapid Test Card

C11591 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) Ag Rapid Test Kit

T31091 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Dynamiker Monkeypox Virus Ag Rapid Test

DNK-2114-1 Dynamiker Biotechnology 20 tests 702 EUR

FeLV Ag and FIV Ab Rapid Test Card

C11621 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

FeLV Ag and FIV Ab Rapid Test Card

C11622 Ring Biotechnology Co 10T Ask for price

Swine Transmissible Gastroenteritis Ag Rapid Test Kit

T31081 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Canine Influenza Virus(CIV) Ag Rapid Test card

LSY-20092 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 40 test/kit Ask for price

Flu A & Flu B & Covid-19 Ag Rapid Test

GF101A3 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 25 Test/kit Ask for price

Canine Parvovirus Antigen (CPV Ag) Rapid Test Kit

HG001 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Coronavirus Antigen (CCV Ag) Rapid Test Kit

HG003 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Herpesvirus Antigen (FHV Ag) Rapid Test Kit

HG005 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Calicivirus Antigen (FCV Ag) Rapid Test Kit

HG030 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Feline Coronavirus Antigen (FCoV Ag) Rapid Test Kit

HG006 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Panbio COVID-19 AG RAPID T Device 25T NP

41FK10 Abbott 25 Tests/Kit 220 EUR

Panbio COVID-19 AG RAPID T DEVICE 25T NS

41FK11 Abbott 25 Tests/Kit 123.75 EUR

Peste des petits ruminants (PRRV) Ag Rapid Test Kit

T41151 Ring Biotechnology Co 20T 60 EUR

Canine Distemper Virus Antigen (CDV Ag) Rapid Test Kit

HG002 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Canine Influenza virus Antigen (CIV Ag) Rapid Test Kit

HG028 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Leukemia Virus Antigen (FeLv Ag) Rapid Test Kit

HG029 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Canine Relaxin Antigen (RLN Ag) Rapid Pregnancy Test Kit

HG043 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

Feline Panleukopenia Virus Antigen (FPV Ag) Rapid Test Kit

HG004 EnoGene 10 Tests/Kit 16.1 EUR

COVID-19 Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device

AF41FK10CFE Abbott 25T 220 EUR

Human HIV Antigen and Antibody (HIV Ag/Ab) Rapid Test Kit

abx472022-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Human HIV Antigen and Antibody (HIV Ag/Ab) Rapid Test Kit

abx472022-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Human HIV Antigen and Antibody (HIV Ag/Ab) Rapid Test Kit

abx472022-96tests Abbexa 96 tests 262.5 EUR

Cat Panleukopenia and Corona Virus (FPV + FCoV Ag) Rapid Test Kit

abx472046-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Cat Panleukopenia and Corona Virus (FPV + FCoV Ag) Rapid Test Kit

abx472046-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Cat Panleukopenia and Corona Virus (FPV + FCoV Ag) Rapid Test Kit

abx472046-96tests Abbexa 96 tests 362.5 EUR

Dog Corona Virus and Parvo Virus (CCV + CPG Ag) Rapid Test Kit

abx472042-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Dog Corona Virus and Parvo Virus (CCV + CPG Ag) Rapid Test Kit

abx472042-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Dog Corona Virus and Parvo Virus (CCV + CPG Ag) Rapid Test Kit

abx472042-96tests Abbexa 96 tests 312.5 EUR

Rapid Response COVID-19 Saliva Rapid Antigen Test

BSV-COV-2C25B BioServUK 25 tests 316 EUR

Rapid Animal Total RNA Extraction Kit

AT4181 Bio Basic 50Preps 105.67 EUR

Rapid Animal Total RNA Extraction Kit

AT4182 Bio Basic 250preps 242.7 EUR

Rapid Animal Genomic DNA Extraction Kit

AT4780 Bio Basic 10Preps 82.84 EUR

Rapid Animal Genomic DNA Extraction Kit

AT4781 Bio Basic 50Preps 151.36 EUR

Rapid Animal Genomic DNA Extraction Kit

AT4782 Bio Basic 250preps 425.4 EUR

Quinolone rapid test strip Fluoroquinolone rapid test strip

LSY-20047 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

PCT Rapid Test

CPC-N302 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

PCT Rapid Test

CPC-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

FOB Rapid Test

TFO-N601 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

FOB Rapid Test

TFO-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

MONO Rapid Test

IMO-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Dog Influenza, Distemper and Adeno Virus (CIV + CDV + CAV Ag) Rapid Test Kit

abx472044-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Dog Influenza, Distemper and Adeno Virus (CIV + CDV + CAV Ag) Rapid Test Kit

abx472044-596tests Abbexa 5 × 96 tests Ask for price

Dog Influenza, Distemper and Adeno Virus (CIV + CDV + CAV Ag) Rapid Test Kit

abx472044-96tests Abbexa 96 tests 375 EUR

Cobalt Rapid Run

6CoRR-100 ABTBeads 100 ml 517.2 EUR

Cobalt Rapid Run

6CoRR-25 ABTBeads 25 ml 199.2 EUR

Cobalt Rapid Run

6CoRR-500 ABTBeads 500 ml 1768.8 EUR

Nickel Rapid Run

6NiRR-100 ABTBeads 100 ml 517.2 EUR

Nickel Rapid Run

6NiRR-25 ABTBeads 25 ml 199.2 EUR

Nickel Rapid Run

6NiRR-500 ABTBeads 500 ml 1768.8 EUR

Canine Parvovirus Antigen/Canine Coronavirus Antigen  (CPV/CCV Ag) Rapid Test Kit

HG008 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Ilford Rapid fixer

21953-500 Polysciences Europe GmbH 500ml 73 EUR

BASU RaPID plasmid

PVT14054 Lifescience Market 2 ug 718.8 EUR

Ferritin Rapid Test

OFE-NR402Q Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Syphilis Rapid Test

ISY-N401 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Syphilis Rapid Test

ISY-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Calci-Clear Rapid

NAT1320 Scientific Laboratory Supplies EACH 112.32 EUR

Calci-Clear Rapid

NAT1322 Scientific Laboratory Supplies EACH 468.48 EUR

YB Rapid Ligationkit

FYC003-100R Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

Rotavirus Rapid Test

IRO-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Rapid Coomassie Stain

21470008-1 Glycomatrix 100 mL 46.98 EUR

Rapid Coomassie Stain

21470008-2 Glycomatrix 200 mL 81.5 EUR

Adenovirus Rapid Test

IAD-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

*Rapid HiColiform Agar

M1465-100G EWC Diagnostics 1 unit 17.21 EUR

*Rapid HiColiform Agar

M1465-500G EWC Diagnostics 1 unit 66.14 EUR

*Rapid HiColiform Broth

M1453-100G EWC Diagnostics 1 unit 15.93 EUR

*Rapid HiColiform Broth

M1453-500G EWC Diagnostics 1 unit 62.4 EUR

Rapid Transformation Kit

0156 AthenaES Kit 119.4 EUR

*Rapid HiEnterococci Agar

M1414-100G EWC Diagnostics 1 unit 18.4 EUR

*Rapid HiEnterococci Agar

M1414-500G EWC Diagnostics 1 unit 73.52 EUR

Canine Distemper Virus Antigen/Canine Adenovirus Antigen (CDV/CAV Ag) Rapid Test Kit

HG009 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Rapid Stain CBB Kit

30035-14 NACALAI TESQUE 1SET 66.5 EUR

Strep A Rapid Test

IST-N501 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Strep A Rapid Test

IST-N502 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Strep A Rapid Test

ISTB-N501 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Strep A Rapid Test

ISTB-N502 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Rapid RCA Assay Kit

VPK-111 Cell Biolabs 30 assays 465 EUR

Rapid RCA Assay Kit

VPK-111-5 Cell Biolabs 5 x 30 assays 2025 EUR

Lead Rapid Test Kit

700001 Ring Biotechnology Co 96T 200 EUR

Nickel NTA Rapid Run

6RR-NTANI-100 ABTBeads 100 ml 978 EUR

Nickel NTA Rapid Run

6RR-NTANI-25 ABTBeads 25 ml 314.4 EUR

Nickel NTA Rapid Run

6RR-NTANI-500 ABTBeads 500 ml 4453.2 EUR

Metal Free Rapid Run

6RR-QH-100 ABTBeads 100 ml 517.2 EUR

Metal Free Rapid Run

6RR-QH-25 ABTBeads 25 ml 199.2 EUR

Metal Free Rapid Run

6RR-QH-500 ABTBeads 500 ml 906 EUR

Rapid PTAH Stain Kit

25715-250 Polysciences Europe GmbH 250mlkit 265 EUR

Rapid PTAH Stain Kit

25715-500 Polysciences Europe GmbH 500mlkit 381 EUR

ALP Rapid Test Strip

T004 Ring Biotechnology Co 50T 20 EUR

PAA Rapid Test Strip

T005 Ring Biotechnology Co 50T/tube 25 EUR

Canine Distemper Virus Antigen/Canine Influenzavirus Antigen (CDV/CIV Ag) Rapid Test Kit

HG010 EnoGene 10 Tests/Kit 21 EUR

Rapid CBB Destain Kit

30046-74 NACALAI TESQUE 1SET 68.6 EUR

Dengue NS1 Rapid Test

IDES-N402 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Urea Rapid Test Strip

T011 Ring Biotechnology Co 50T/tube 25 EUR

Estriol Rapid Test Kit

100058 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-50tests Abbexa 50 tests 444 EUR

Multi-Drug Rapid Test

DOA-N1144 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Dengue Combo Rapid Test

IDEC-N425 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

HCV Rapid Test Cassette

IHC-402 Hangzhou AllTest Biotech 40 Tests 14 EUR

TSH Rapid Test Cassette

OTS-402H Hangzhou AllTest Biotech 1 Test 1.5 EUR

*Rapid Urease Test Broth

M1828-100G EWC Diagnostics 1 unit 14.2 EUR

*Rapid Urease Test Broth

M1828-500G EWC Diagnostics 1 unit 41.58 EUR

HiCrome Rapid ECC Broth

M2011-500G EWC Diagnostics 1 unit 119.06 EUR

FOB Rapid Test Cassette

TFO-602H Hangzhou AllTest Biotech 1 Test 1 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-1ml Abbexa 1 ml 437.5 EUR

Melamine Rapid Test Kit

abx092011-200l Abbexa 200 µl 287.5 EUR

Caffeine Rapid Test Kit

abx092240-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Caffeine Rapid Test Kit

abx092240-1ml Abbexa 1 ml 3600 EUR

Caffeine Rapid Test Kit

abx092240-200l Abbexa 200 µl 1050 EUR

Neomycin Rapid Test Kit

100010 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Colistin Rapid Test Kit

100026 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Flunixin Rapid Test Kit

100028 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Melamine Rapid Test Kit

400002 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Paraquat Rapid Test Kit

N002 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Carbaryl Rapid Test Kit

N007 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Fipronil Rapid Test Kit

N013 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

FSH Rapid Test Midstream

FFS-103H Hangzhou AllTest Biotech 2 Tests 0.92 EUR

Calci-Clear Rapid - EACH

NAT1318 Scientific Laboratory Supplies EACH 51.3 EUR

Estradiol Rapid Test Kit

100055 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Natamycin Rapid Test Kit

101305 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Cefalexin Rapid Test Kit

E1012 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Nitrate Rapid Test Strip

T001 Ring Biotechnology Co 50T 10 EUR

Nitrite Rapid Test Strip

T002 Ring Biotechnology Co 50T 10 EUR

Tylosin rapid test strip

LSY-20097 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Rapid Transfer Buffer 10X

10230000-1 Bio-WORLD 1 L Ask for price

Rapid Transfer Buffer 10X

10230000-2 Bio-WORLD 4 L Ask for price

Rapid Transfer Buffer, 50x

20-312 Genesee Scientific 250ml/Unit 127.96 EUR

Rapid Transfer Buffer, 50x

20-312B Genesee Scientific 500ml/Unit 215.55 EUR

H.pylori Antigen Rapid Test

IHP-N601 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

H.pylori Antigen Rapid Test

IHP-N602 Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

Salbutamol Rapid Test Kit

abx092043-100l Abbexa 100 µl 175 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit

abx092043-1ml Abbexa 1 ml 400 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit

abx092043-200l Abbexa 200 µl 262.5 EUR

Adenovirus Rapid Test Kit

abx092253-100l Abbexa 100 µl 1925 EUR

Adenovirus Rapid Test Kit

abx092253-1ml Abbexa 1 ml 26250 EUR

Adenovirus Rapid Test Kit

abx092253-200l Abbexa 200 µl 6600 EUR

Lincomycin Rapid Test Kit

100005 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Gentamicin Rapid Test Kit

100011 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Spiramycin Rapid Test Kit

100031 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Avermectin Rapid Test Kit

100045 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Bacitracin Rapid Test Kit

100046 Ring Biotechnology Co 96T 85 EUR

Salbutamol Rapid Test Kit

100061 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Olaquindox Rapid Test Kit

100062 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Metamizole Rapid Test Kit

100064 Ring Biotechnology Co 96T 120 EUR

Pirlimycin Rapid Test Kit

100066 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Macrolides Rapid Test Kit

100323 Ring Biotechnology Co 48T 90 EUR

Quinolones Rapid Test Kit

110009 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Gentamicin Rapid Test Kit

110011 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Albendazol Rapid Test Kit

300001 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Cyromazine Rapid Test Kit

N006 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Carbofuran Rapid Test Kit

N010 Ring Biotechnology Co 96T 100 EUR

Peroxide Rapid Test Strip

T003 Ring Biotechnology Co 50T 10 EUR

Neomycin rapid test strip

LSY-20041 Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology 96 test/kit Ask for price

Clenbuterol Rapid Test Kit

abx092040-100l Abbexa 100 µl 150 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit

abx092040-1ml Abbexa 1 ml 337.5 EUR

Clenbuterol Rapid Test Kit

abx092040-200l Abbexa 200 µl 225 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit

abx092042-100l Abbexa 100 µl 150 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit

abx092042-1ml Abbexa 1 ml 337.5 EUR

Ractopamine Rapid Test Kit

abx092042-200l Abbexa 200 µl 225 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit

abx092051-100l Abbexa 100 µl 187.5 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit

abx092051-1ml Abbexa 1 ml 487.5 EUR

Zearalenone Rapid Test Kit

abx092051-200l Abbexa 200 µl 325 EUR
Szybki  test immunodiagnostyczny  do wykrywania antygenu wirusa wścieklizny jest prostym testem, który można przeprowadzić w warunkach terenowych, bez mikroskopu lub elektryczności i daje wyniki w ciągu 5 do 10 minut. Ten  szybki  test immunodiagnostyczny jest szybkim, niedrogim i łatwym w użyciu narzędziem nadzoru, które może identyfikować zwierzęta zarażone wścieklizną i pomaga skoncentrować ukierunkowane środki kontroli w celu zmniejszenia obciążenia wścieklizną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *