Immunoreaktywność przeciwciał w surowicy i bezpieczeństwo natywnych szczepionek świńskich i rekombinowanych szczepionek przeciw przejrzystej zonie sporządzonych z adiuwantem innym niż Freunda u koni

Ograniczenia handlowe i regulacyjne związane z natywnymi szczepionkami przejrzystej osłonki świńskiej (pZP) sformułowanymi z adiuwantami Freunda można przezwyciężyć przez opracowanie skutecznych szczepionek rekombinowanych ZP (reZP) i zidentyfikowanie alternatywnych preparatów adiuwantowych.

W dwuczęściowym badaniu przygotowawczym wykorzystano 15 wałachów i zidentyfikowano potencjalnie skuteczne alternatywne preparaty adiuwantowe w oparciu o odpowiedź przeciwciał anty-pZP po leczeniu pZP sformułowanym z Addavax (AddaVax, invivogen), Quil A (Quil-A Adjuvant, Invivogen), Quil A i Poly (I:C) (HMW VacciGrade, Invivogen), Pet Gel A (Montanide Pet Gel A, Seppic) oraz Pet Gel A i Poly (I:C). Reakcje w miejscu wstrzyknięcia, temperaturę w odbycie oraz częstość oddechów i serca monitorowano również przez trzy dni po leczeniu. Odpowiednie miana przeciwciał anty-pZP obserwowano w odpowiedzi na Pet Gel A i Pet Gel A i Poly (I:C). Następnie u 31 klaczy, po podaniu pZP, reZP i kombinacji białek pZP i reZP przygotowanych w Pet Gel A i Poly (I:C), monitorowano zarówno odpowiedzi przeciwciał anty-pZP, jak i -reZP w surowicy.

Ponadto oceniano bezpieczeństwo przez okres do siedmiu dni po leczeniu poprzez badanie i badanie dotykowe miejsc wstrzyknięcia domięśniowego pośladka oraz pomiar temperatury w odbycie.

Zmierzone miana przeciwciał we wszystkich leczonych grupach różniły się znacząco od adiuwantowej grupy kontrolnej (P < 0,001). Zmiany czasowe w mianach przeciwciał anty-pZP i -reZP we wszystkich grupach leczonych ZP były podobne do wzorców opisanych wcześniej u różnych gatunków zaszczepionych pZP formułowanym z adiuwantami Freunda.
Nie było różnic w mianach przeciwciał anty-pZP pomiędzy grupami leczonymi pZP i reZP (P > 0,05). Skutki uboczne były łagodne i przemijające. Stanowi to pierwsze zastosowanie szczepionki reZP sformułowanej z adiuwantami innymi niż Freund, wywołujące odpowiedź miana przeciwciał podobną do natywnego szczepienia pZP u klaczy.

Czynność jajników po immunoantykoncepcji szczepienia klaczy przy użyciu natywnych świńskich i rekombinowanych szczepionek zona pellucida skomponowanych z adiuwantem nie-Freunda i szczepionkami anty-GnRH.

Ważną determinantą w doborze środka antykoncepcyjnego jest wpływ na czynność jajników, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

W tym badaniu aktywność jajników była monitorowana u klaczy immunizowanych jednym z następujących preparatów szczepionek; natywna osłona przejrzysta świń (pZP), rekombinowane białka osłonki przejrzystej ZP3 i ZP4 (reZP), połączone pZP i reZP lub dostępna w handlu szczepionka anty-GnRH.
Antygeny ZP przygotowano w preparacie adiuwantowym składającym się z 6% adiuwanta polimerowego (Montanide™ PetGel A, Seppic, Francja) i 500 μg kwasu poliinozynowo-policytydylowego – agonisty TLR3 (Poly(I:C) HMW VacciGrade™, Invivogen, USA ). Grupie kontrolnej zawierającej tylko nośnik podawano preparat adiuwanta bez antygenu. Aktywność jajników monitorowano za pomocą obserwacji klinicznych (palpacja przezodbytnicza i ultrasonografia układu rozrodczego) oprócz pobierania próbek krwi na stężenie progesteronu w surowicy i hormonu anty-Müllerowskiego (AMH) przy niskiej częstotliwości pobierania próbek.
Zabiegi i pomiary rozpoczęto w grudniu (lato na półkuli południowej), a kolejne zbieranie danych przeprowadzono w styczniu, lutym, marcu i maju. Zarówno szczepienia reZP, jak i anty-GnRH były związane z klinicznie widoczną supresją jajników w krótkim okresie. Aktywność jajników u klaczy, którym podano szczepionkę reZP lub anty-GnRH, była znacząco różna od kontroli adiuwantowej i klaczy leczonych pZP. Stężenia AMH w surowicy różniły się u klaczy leczonych pZP i anty-GnRH 3,5 miesiąca po ostatnim szczepieniu. Stężenia AMH w surowicy były istotnie skorelowane z wiekiem klaczy, progesteronem w surowicy i objętością jajników.Donosowa immunizacja świń wirusopodobnymi cząstkami zespołu rozrodczo-oddechowego świń plus adiuwant 2′,3′-cGAMP VacciGrade zaostrza wiremię po prowokacji wirusem.

Wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV) powoduje niewydolność rozrodu u ciężarnych loch i ostrą chorobę układu oddechowego u młodych świń.

Jest wiodącym czynnikiem zakaźnym kompleksu oddechowego świń, co ma znaczący negatywny wpływ ekonomiczny na przemysł trzody chlewnej. Rynki komercyjne oferują obecnie zarówno żywe atenuowane, jak i zabite szczepionki; jednak istnieje coraz więcej kontrowersji dotyczących ich skuteczności zapewniającej pełną ochronę. Cząstki wirusopodobne (VLP) posiadają wiele pożądanych cech potencjalnego kandydata na szczepionkę i udowodniono, że są wysoce immunogenne i chronią przed infekcjami wirusowymi. Tutaj zbadaliśmy skuteczność VLP PRRSV wraz z zastosowaniem nowego adiuwanta 2′, 3′-cGAMP VacciGrade™. Zwierzęta immunizowano dwukrotnie donosowo solą fizjologiczną buforowaną fosforanem (PBS), VLP PRRSV lub VLP PRRSV plus 2′, 3′-cGAMP VacciGrade w odstępie 2 tygodni. Zwierzęta prowokowano PRRSV-23983 2 tygodnie po drugiej immunizacji. Zmierzono odpowiedź przeciwciał swoistą dla PRRSV i cytokiny. Oceniono wiremię, objawy kliniczne i zmiany histologiczne.

Przeciwciało specyficzne wobec białka PRRSV N wykryto u wszystkich zwierząt w dniu 10 po prowokacji, ale nie zaobserwowano znaczącej różnicy między grupami szczepionymi i kontrolnymi. Co zaskakujące, znacznie wyższą wiremię zaobserwowano w grupach VLP i VLP plus adiuwant w porównaniu z grupą kontrolną. Zwiększona wiremia jest skorelowana z wyższą indukcją interferonu-α w surowicy VLP i VLP plus grupy adiuwantowe. Donosowe immunizacje świń VLP i VLP PRRSV plus adiuwant 2′, 3′-cGAMP VacciGrade zaostrzają wiremię. Wyższy poziom wytwarzania interferonu-α, ale nie interferonu-γ i IL-10, jest skorelowany ze zwiększoną replikacją wirusa. Ogólnie rzecz biorąc, PRRSV VLP i PRRSV VLP plus adiuwant nie zapewniają ochrony przed prowokacją PRRSV. W przyszłych badaniach należy zbadać różne dawki VLP i alternatywną drogę szczepienia, taką jak wstrzyknięcie domięśniowe, aby w pełni ocenić wykonalność takiej platformy szczepionkowej do kontroli i zapobiegania PRRSV

 

Rozróżnienie zmiennych moderator-mediator w badaniach z zakresu psychologii społecznej: rozważania koncepcyjne, strategiczne i statystyczne

W tym artykule próbujemy rozróżnić właściwości zmiennych moderatora i mediatora na wielu poziomach. Po pierwsze, staramy się uświadomić teoretykom i badaczom, jak ważne jest nieużywanie terminów moderator i mediator zamiennie, poprzez staranne opracowanie, zarówno koncepcyjnie, jak i strategicznie, wielu różnic między moderatorami i mediatorami. Następnie wychodzimy poza tę w dużej mierze pedagogiczną funkcję i nakreślamy konceptualne i strategiczne implikacje korzystania z takich rozróżnień w odniesieniu do szerokiego zakresu zjawisk, w tym kontroli i stresu, postaw i cech osobowości. Zapewniamy również swoiste kompendium procedur analitycznych odpowiednich do jak najefektywniejszego wykorzystania rozróżnienia moderatora i mediatora, zarówno osobno, jak i w ujęciu szerszego systemu przyczynowego, obejmującego zarówno moderatorów, jak i mediatorów.

Monophosphoryl lipid A (MPLA) (Synthetic, TLR4/Th1) vaccine adjuvant

AV-7030-1 Alpha Diagnostics 1 mg

Monophosphoryl lipid A (MPLA) (Synthetic, TLR4/Th1) vaccine adjuvant

AV-7030-5 Alpha Diagnostics 5 mg

RWJ 21757 Synthetic vaccine adjuvant

AV-9010-1 Alpha Diagnostics 1 mg

RWJ 21757 Synthetic vaccine adjuvant

AV-9010-5 Alpha Diagnostics 5 mg

TDB (Trehalose-6,6-dibehenate) Synthetic vaccine adjuvant

AV-9015-2 Alpha Diagnostics 2 mg

MDP, muramyldipetide (Ac-muramyl-Ala-D-Glu-amide) Synthetic; vaccine adjuvant

AV-7035-1 Alpha Diagnostics 1 mg

MDP, muramyldipetide (Ac-muramyl-Ala-D-Glu-amide) Synthetic; vaccine adjuvant

AV-7035-5 Alpha Diagnostics 5 mg

Lactacystin (Synthetic)

1709-200 Biovision each

Lactacystin (Synthetic)

A2583-.1 ApexBio 100 µg

Lactacystin (Synthetic)

A2583-.5 ApexBio 500 µg

Lactacystin (Synthetic)

A2583-1 ApexBio 1 mg

Resveratrol, synthetic

GP5884-100MG Glentham Life Sciences 100 mg

Resveratrol, synthetic

GP5884-1G Glentham Life Sciences 1 g

Resveratrol, synthetic

GP5884-250MG Glentham Life Sciences 250 mg

Resveratrol, synthetic

GP5884-1 Glentham Life Sciences 1

Resveratrol, synthetic

GP5884-100 Glentham Life Sciences 100

Resveratrol, synthetic

GP5884-250 Glentham Life Sciences 250

Atpenin A5 (Synthetic)

2210-1000 Biovision each

Atpenin A5 (Synthetic)

2210-250 Biovision each

Synthetic Neurotensin (NT)

4-SPB203Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Mucin 1 (MUC1)

4-SPA413Hu02 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Apelin 13 (AP13)

4-SPB887Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Substance P (SP)

4-SPA393Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic TBEV E Peptide

VAng-Lsx0523-inquire Creative Biolabs inquire

SOF Synthetic Oviduct Fluid.

IVL05-100ML Caisson Labs 100 ml

SOF Synthetic Oviduct Fluid.

IVL05-6X100ML Caisson Labs 6 x 100 ml

Synthetic pyrethroid insecticide

AG123 Unibiotest 1 mg

Synthetic Phytohemagglutinin (PHA)

4-SPB359Ge01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

synthetic h Glycated Albumin

SGA Ethos Biosciences 1.0 mg

Synthetic pyrethroid insecticides

AT123 Unibiotest 1mg

Synthetic Triacylated Lipopeptide

VAdv-Ly0036 Creative Biolabs 1 mg

Synthetic Angiotensin II (AngII)

4-SPA005Mi01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic HSV-2 gG Antigen

VAng-0547Lsx-inquire Creative Biolabs inquire

Synthetic Fibrinopeptide A (FPA)

4-SPB237Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic FLAG Octapeptide (FLAG)

4-SPX159Ge01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic HIV-2 gp36 Protein

20-abx260067 Abbexa
 • 0.5 mg
 • 100 ug
 • 1 mg

LL-37 pentamide (synthetic >95%)

SP-88324-1 Alpha Diagnostics 1 mg

Monophosphoryl Lipid A (Synthetic)

VAdv-Ly0012-1mg Creative Biolabs 1 mg

Monophosphoryl Lipid A (Synthetic)

VAdv-Ly0012-5mg Creative Biolabs 5 mg

Synthetic Monophosphoryl Lipid A

VAdv-Ly0031 Creative Biolabs 1 mg

(±)-cistrans-Abscisic acid (synthetic)

A068-100MG TOKU-E 100 mg

(±)-cistrans-Abscisic acid (synthetic)

A068-500MG TOKU-E 500 mg

Calcitonin, Human (Synthetic peptide)

P1433-1 Biovision each

Calcitonin, Human (Synthetic peptide)

P1433-5 Biovision each

Synthetic WNV E Protein Peptide

VAng-Lsx0570-inquire Creative Biolabs inquire

D-erythro-Sphingosine (synthetic)

B6385-100 ApexBio 100 mg

D-erythro-Sphingosine (synthetic)

B6385-25 ApexBio 25 mg

D-erythro-Sphingosine (synthetic)

B6385-50 ApexBio 50 mg

Synthetic Pancreatic Polypeptide (PP)

4-SPB265Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

synthetic CD4 aptamer, RNA aptamer

AR-317-U Alpha Diagnostics Custom

Synthetic HIV-2 gp 36 Sequence

VAng-0535Lsx-inquire Creative Biolabs inquire

Synthetic WNV PreM Blocking Peptide

VAng-Lsx0564-inquire Creative Biolabs inquire

Synthetic Brain Natriuretic Peptide (BNP)

4-SPA541Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Osteogenic Growth Peptide (OGP)

4-SPB485Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

LL-37, reverse sequence (synthetic >95%)

SP-88325-1 Alpha Diagnostics 1 mg

K2/spice, Synthetic Cannabinoids Antibody

6205-200 Biovision each

JWH-250, Synthetic Cannabinoid Antibody

6206-200 Biovision each

Synthetic Atrial Natriuretic Peptide (ANP)

4-SPA225Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Fresh Water Standard 160-180ppm

HSH1 Scientific Laboratory Supplies 5L

Synthetic Fresh Water Standard 160-180ppm

HSH5 Scientific Laboratory Supplies 25L

Synthetic Fresh Water Standard 80-100ppm

HSMH1 Scientific Laboratory Supplies 5L

Synthetic Fresh Water Standard 80-100ppm

HSMH5 Scientific Laboratory Supplies 25L

Synthetic Fresh Water Standard 40-48ppm

HSS1 Scientific Laboratory Supplies 5L

Synthetic Fresh Water Standard 40-48ppm

HSS5 Scientific Laboratory Supplies 25L

Synthetic Fresh Water Standard 10-13ppm

HSVS1 Scientific Laboratory Supplies 5L

Synthetic Fresh Water Standard 10-13ppm

HSVS5 Scientific Laboratory Supplies 25L

Synthetic WNV E Potein Blocking Peptide

VAng-Lsx0571-inquire Creative Biolabs inquire

UR144/XLR11, Synthetic Cannabinoids Antibody

6207-200 Biovision each

Synthetic Vasoactive Intestinal Peptide (VIP)

4-SPA380Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic WNV M Protein Blocking Peptide

VAng-Lsx0572-inquire Creative Biolabs inquire

Synthetic Claudin 3 (CLDN3) Blocking Peptide

20-abx161357 Abbexa
 • 1 mg
 • 5 mg

Synthetic Claudin 6 (CLDN6) Blocking Peptide

20-abx161358 Abbexa
 • 1 mg
 • 5 mg

Poly(I:C) (Polyinosinic-Polycytidylic) Synthetic

AV-9030-10 Alpha Diagnostics 10 mg

Poly(I:C) (Polyinosinic-Polycytidylic) Synthetic

AV-9030-50 Alpha Diagnostics 50 mg

Synthetic Poly(I:C) (Polyinosinic-Polycytidylic)

VAdv-Ly0079-10mg Creative Biolabs 10 mg

Synthetic Poly(I:C) (Polyinosinic-Polycytidylic)

VAdv-Ly0079-50mg Creative Biolabs 50 mg

Synthetic Tubulin Beta (TUBB) Blocking Peptide

20-abx161030 Abbexa
 • 1 mg
 • 5 mg

Recombinant HIV-2 gp36 Protein, Untagged, Synthetic-100ug

QP12269-100ug EnQuireBio 100ug

Recombinant HIV-2 gp36 Protein, Untagged, Synthetic-500ug

QP12269-500ug EnQuireBio 500ug

Synthetic Oxidized Low Density Lipoprotein (OxLDL)

4-SPA527Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Amyloid Beta Peptide 1-40 (Ab1-40)

4-SPA864Hu02 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Human Parathyroid Hormone (PTH, 7-34) (synthetic, >95%)

RP-598-1000 Alpha Diagnostics 1 mg

Polyclonal JWH-250, Synthetic Cannabinoid Antibody

APR16964G Leading Biology 0.1mg

Polyclonal K2/spice, Synthetic Cannabinoids Antibody

APR16965G Leading Biology 0.1mg

Recombinant HIV-2 gp36 Protein, Untagged, Synthetic-1mg

QP12269-1mg EnQuireBio 1mg

Synthetic Alpha-Melanocyte Stimulating Hormone (aMSH)

4-SPA239Mi01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Polyclonal UR144/XLR11, Synthetic Cannabinoids Antibody

AMM08439G Leading Biology 0.1mg

Synthetic Procollagen I N-Terminal Propeptide (PINP)

4-SPA957Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Procollagen I N-Terminal Propeptide (PINP)

4-SPA957Hu02 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Procollagen I N-Terminal Propeptide (PINP)

4-SPA957Mu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Procollagen III N-Terminal Propeptide (PIIINP)

4-SPA573Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Procollagen III N-Terminal Propeptide (PIIINP)

4-SPA573Hu71 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Procollagen III N-Terminal Propeptide (PIIINP)

4-SPA573Mu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Formyl Peptide Receptor 3 (FPR3) Blocking Peptide

20-abx161106 Abbexa
 • 1 mg
 • 5 mg

Synthetic Formyl Peptide Receptor 3 (FPR3) Blocking Peptide

20-abx161107 Abbexa
 • 1 mg
 • 5 mg

Synthetic Dipeptidyl Peptidase 4 / CD26 (DPP4) Blocking Peptide

20-abx161056 Abbexa
 • 1 mg
 • 5 mg

Synthetic Stearoyl Coenzyme A Desaturase (SCD) Blocking Peptide

20-abx161218 Abbexa
 • 1 mg
 • 5 mg

Synthetic Cross Linked N-Telopeptide Of Type I Collagen (NTXI)

4-SPA639Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Cross Linked C-Telopeptide Of Type I Collagen (CTXI)

4-SPA665Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Cross Linked C-Telopeptide Of Type II Collagen (CTXII)

4-SPA686Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *