Immunoreaktywność przeciwciał w surowicy i bezpieczeństwo natywnych szczepionek świńskich i rekombinowanych szczepionek przeciw przejrzystej zonie sporządzonych z adiuwantem innym niż Freunda u koni

Ograniczenia handlowe i regulacyjne związane z natywnymi szczepionkami przejrzystej osłonki świńskiej (pZP) sformułowanymi z adiuwantami Freunda można przezwyciężyć przez opracowanie skutecznych szczepionek rekombinowanych ZP (reZP) i zidentyfikowanie alternatywnych preparatów adiuwantowych.

W dwuczęściowym badaniu przygotowawczym wykorzystano 15 wałachów i zidentyfikowano potencjalnie skuteczne alternatywne preparaty adiuwantowe w oparciu o odpowiedź przeciwciał anty-pZP po leczeniu pZP sformułowanym z Addavax (AddaVax, invivogen), Quil A (Quil-A Adjuvant, Invivogen), Quil A i Poly (I:C) (HMW VacciGrade, Invivogen), Pet Gel A (Montanide Pet Gel A, Seppic) oraz Pet Gel A i Poly (I:C). Reakcje w miejscu wstrzyknięcia, temperaturę w odbycie oraz częstość oddechów i serca monitorowano również przez trzy dni po leczeniu. Odpowiednie miana przeciwciał anty-pZP obserwowano w odpowiedzi na Pet Gel A i Pet Gel A i Poly (I:C). Następnie u 31 klaczy, po podaniu pZP, reZP i kombinacji białek pZP i reZP przygotowanych w Pet Gel A i Poly (I:C), monitorowano zarówno odpowiedzi przeciwciał anty-pZP, jak i -reZP w surowicy.

Ponadto oceniano bezpieczeństwo przez okres do siedmiu dni po leczeniu poprzez badanie i badanie dotykowe miejsc wstrzyknięcia domięśniowego pośladka oraz pomiar temperatury w odbycie.

Zmierzone miana przeciwciał we wszystkich leczonych grupach różniły się znacząco od adiuwantowej grupy kontrolnej (P < 0,001). Zmiany czasowe w mianach przeciwciał anty-pZP i -reZP we wszystkich grupach leczonych ZP były podobne do wzorców opisanych wcześniej u różnych gatunków zaszczepionych pZP formułowanym z adiuwantami Freunda.
Nie było różnic w mianach przeciwciał anty-pZP pomiędzy grupami leczonymi pZP i reZP (P > 0,05). Skutki uboczne były łagodne i przemijające. Stanowi to pierwsze zastosowanie szczepionki reZP sformułowanej z adiuwantami innymi niż Freund, wywołujące odpowiedź miana przeciwciał podobną do natywnego szczepienia pZP u klaczy.

Czynność jajników po immunoantykoncepcji szczepienia klaczy przy użyciu natywnych świńskich i rekombinowanych szczepionek zona pellucida skomponowanych z adiuwantem nie-Freunda i szczepionkami anty-GnRH.

Ważną determinantą w doborze środka antykoncepcyjnego jest wpływ na czynność jajników, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

W tym badaniu aktywność jajników była monitorowana u klaczy immunizowanych jednym z następujących preparatów szczepionek; natywna osłona przejrzysta świń (pZP), rekombinowane białka osłonki przejrzystej ZP3 i ZP4 (reZP), połączone pZP i reZP lub dostępna w handlu szczepionka anty-GnRH.
Antygeny ZP przygotowano w preparacie adiuwantowym składającym się z 6% adiuwanta polimerowego (Montanide™ PetGel A, Seppic, Francja) i 500 μg kwasu poliinozynowo-policytydylowego – agonisty TLR3 (Poly(I:C) HMW VacciGrade™, Invivogen, USA ). Grupie kontrolnej zawierającej tylko nośnik podawano preparat adiuwanta bez antygenu. Aktywność jajników monitorowano za pomocą obserwacji klinicznych (palpacja przezodbytnicza i ultrasonografia układu rozrodczego) oprócz pobierania próbek krwi na stężenie progesteronu w surowicy i hormonu anty-Müllerowskiego (AMH) przy niskiej częstotliwości pobierania próbek.
Zabiegi i pomiary rozpoczęto w grudniu (lato na półkuli południowej), a kolejne zbieranie danych przeprowadzono w styczniu, lutym, marcu i maju. Zarówno szczepienia reZP, jak i anty-GnRH były związane z klinicznie widoczną supresją jajników w krótkim okresie. Aktywność jajników u klaczy, którym podano szczepionkę reZP lub anty-GnRH, była znacząco różna od kontroli adiuwantowej i klaczy leczonych pZP. Stężenia AMH w surowicy różniły się u klaczy leczonych pZP i anty-GnRH 3,5 miesiąca po ostatnim szczepieniu. Stężenia AMH w surowicy były istotnie skorelowane z wiekiem klaczy, progesteronem w surowicy i objętością jajników.Donosowa immunizacja świń wirusopodobnymi cząstkami zespołu rozrodczo-oddechowego świń plus adiuwant 2′,3′-cGAMP VacciGrade zaostrza wiremię po prowokacji wirusem.

Wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV) powoduje niewydolność rozrodu u ciężarnych loch i ostrą chorobę układu oddechowego u młodych świń.

Jest wiodącym czynnikiem zakaźnym kompleksu oddechowego świń, co ma znaczący negatywny wpływ ekonomiczny na przemysł trzody chlewnej. Rynki komercyjne oferują obecnie zarówno żywe atenuowane, jak i zabite szczepionki; jednak istnieje coraz więcej kontrowersji dotyczących ich skuteczności zapewniającej pełną ochronę. Cząstki wirusopodobne (VLP) posiadają wiele pożądanych cech potencjalnego kandydata na szczepionkę i udowodniono, że są wysoce immunogenne i chronią przed infekcjami wirusowymi. Tutaj zbadaliśmy skuteczność VLP PRRSV wraz z zastosowaniem nowego adiuwanta 2′, 3′-cGAMP VacciGrade™. Zwierzęta immunizowano dwukrotnie donosowo solą fizjologiczną buforowaną fosforanem (PBS), VLP PRRSV lub VLP PRRSV plus 2′, 3′-cGAMP VacciGrade w odstępie 2 tygodni. Zwierzęta prowokowano PRRSV-23983 2 tygodnie po drugiej immunizacji. Zmierzono odpowiedź przeciwciał swoistą dla PRRSV i cytokiny. Oceniono wiremię, objawy kliniczne i zmiany histologiczne.

Przeciwciało specyficzne wobec białka PRRSV N wykryto u wszystkich zwierząt w dniu 10 po prowokacji, ale nie zaobserwowano znaczącej różnicy między grupami szczepionymi i kontrolnymi. Co zaskakujące, znacznie wyższą wiremię zaobserwowano w grupach VLP i VLP plus adiuwant w porównaniu z grupą kontrolną. Zwiększona wiremia jest skorelowana z wyższą indukcją interferonu-α w surowicy VLP i VLP plus grupy adiuwantowe. Donosowe immunizacje świń VLP i VLP PRRSV plus adiuwant 2′, 3′-cGAMP VacciGrade zaostrzają wiremię. Wyższy poziom wytwarzania interferonu-α, ale nie interferonu-γ i IL-10, jest skorelowany ze zwiększoną replikacją wirusa. Ogólnie rzecz biorąc, PRRSV VLP i PRRSV VLP plus adiuwant nie zapewniają ochrony przed prowokacją PRRSV. W przyszłych badaniach należy zbadać różne dawki VLP i alternatywną drogę szczepienia, taką jak wstrzyknięcie domięśniowe, aby w pełni ocenić wykonalność takiej platformy szczepionkowej do kontroli i zapobiegania PRRSV

 

Rozróżnienie zmiennych moderator-mediator w badaniach z zakresu psychologii społecznej: rozważania koncepcyjne, strategiczne i statystyczne

W tym artykule próbujemy rozróżnić właściwości zmiennych moderatora i mediatora na wielu poziomach. Po pierwsze, staramy się uświadomić teoretykom i badaczom, jak ważne jest nieużywanie terminów moderator i mediator zamiennie, poprzez staranne opracowanie, zarówno koncepcyjnie, jak i strategicznie, wielu różnic między moderatorami i mediatorami. Następnie wychodzimy poza tę w dużej mierze pedagogiczną funkcję i nakreślamy konceptualne i strategiczne implikacje korzystania z takich rozróżnień w odniesieniu do szerokiego zakresu zjawisk, w tym kontroli i stresu, postaw i cech osobowości. Zapewniamy również swoiste kompendium procedur analitycznych odpowiednich do jak najefektywniejszego wykorzystania rozróżnienia moderatora i mediatora, zarówno osobno, jak i w ujęciu szerszego systemu przyczynowego, obejmującego zarówno moderatorów, jak i mediatorów.

MPLA-SM* VacciGrade™

vac-mpla2 InvivoGen FR 1 mg

MPLAs Vaccigrade™

vac-mpls InvivoGen FR 1 mg

TDB VacciGrade™

vac-tdb InvivoGen FR 2 mg

R848 VacciGrade™

vac-r848 InvivoGen FR 5 mg

CL401 VacciGrade™

vac-c401-5 InvivoGen FR 5 mg

CL413 VacciGrade™

vac-c413-5 InvivoGen FR 5 mg

CL429 VacciGrade™

vac-c429 InvivoGen FR 5 mg

ODN 1585 VacciGrade™

vac-1585-1 InvivoGen FR 1 mg

ODN 1826 VacciGrade™

vac-1826-1 InvivoGen FR 1 mg

ODN 2006 VacciGrade™

vac-2006-1 InvivoGen FR 1 mg

ODN 2395 VacciGrade™

vac-2395-1 InvivoGen FR 1 mg

Pam3CSK4 VacciGrade™

vac-pms InvivoGen FR 1 mg

Imiquimod VacciGrade™

vac-imq InvivoGen FR 5 mg

LPS-EB VacciGrade™

vac-3pelps InvivoGen FR 5 x 10e6 EU

2’3’-cGAMP VacciGrade™

vac-nacga23 InvivoGen FR 1 mg

NexaVant™ VacciGrade™

vac-nvt InvivoGen FR 100 µg

NexaVant™ VacciGrade™

vac-nvt-5 InvivoGen FR 5 x 100 µg

Monophosphoryl lipid A (MPLA) (Synthetic, TLR4/Th1) vaccine adjuvant

AV-7030-1 Alpha Diagnostics 1 mg

Monophosphoryl lipid A (MPLA) (Synthetic, TLR4/Th1) vaccine adjuvant

AV-7030-5 Alpha Diagnostics 5 mg

Poly(I:C) (HMW) VacciGrade™

vac-pic InvivoGen FR 10 mg

Flagellin FliC VacciGrade™

vac-fla InvivoGen FR 50 µg

c-di-AMP VacciGrade™

vac-nacda InvivoGen FR 1 mg

c-di-GMP VacciGrade™

vac-nacdg InvivoGen FR 1 mg

2’3’-c-di-AM(PS)2 (Rp,Rp) VacciGrade™

vac-nacda2r InvivoGen FR 500 µg

RWJ 21757 Synthetic vaccine adjuvant

AV-9010-1 Alpha Diagnostics 1 mg

RWJ 21757 Synthetic vaccine adjuvant

AV-9010-5 Alpha Diagnostics 5 mg

TDB (Trehalose-6,6-dibehenate) Synthetic vaccine adjuvant

AV-9015-2 Alpha Diagnostics 2 mg

MDP, muramyldipetide (Ac-muramyl-Ala-D-Glu-amide) Synthetic; vaccine adjuvant

AV-7035-1 Alpha Diagnostics 1 mg

MDP, muramyldipetide (Ac-muramyl-Ala-D-Glu-amide) Synthetic; vaccine adjuvant

AV-7035-5 Alpha Diagnostics 5 mg

Orcein, Synthetic

O03048 Pfaltz & Bauer 1G

Antipain (Synthetic)

MBS407511-100mg MyBiosource 100mg

Antipain (Synthetic)

MBS407511-25mg MyBiosource 25mg

Antipain (Synthetic)

MBS407511-5x100mg MyBiosource 5x100mg

Antipain (Synthetic)

MBS407511-5x25mg MyBiosource 5x25mg

Cerulenin (Synthetic)

C278590 Toronto Research Chemicals 100mg

Leupeptin (Synthetic)

MBS407513-100mg MyBiosource 100mg

Leupeptin (Synthetic)

MBS407513-1g MyBiosource 1g

Leupeptin (Synthetic)

MBS407513-25mg MyBiosource 25mg

Leupeptin (Synthetic)

MBS407513-5x100mg MyBiosource 5x100mg

Leupeptin (Synthetic)

MBS407513-5x25mg MyBiosource 5x25mg

Leupeptin (Synthetic)

MBS407318-100mg MyBiosource 100mg

Leupeptin (Synthetic)

MBS407318-25mg MyBiosource 25mg

Leupeptin (Synthetic)

MBS407318-5x100mg MyBiosource 5x100mg

Leupeptin (Synthetic)

MBS407318-5x25mg MyBiosource 5x25mg

Leupeptin (synthetic)

MBS566141-100mg MyBiosource 100mg

Leupeptin (synthetic)

MBS566141-25mg MyBiosource 25mg

Leupeptin (synthetic)

MBS566141-5mg MyBiosource 5mg

Leupeptin (synthetic)

MBS566141-5x100mg MyBiosource 5x100mg

Psychosine (Synthetic)

MBS393535-5mg MyBiosource 5mg

Psychosine (Synthetic)

MBS393535-5x5mg MyBiosource 5x5mg

Lactacystin (Synthetic)

1709-200 Biovision each

Lactacystin (Synthetic)

A2583-.1 ApexBio 100 µg

Lactacystin (Synthetic)

A2583-.5 ApexBio 500 µg

Lactacystin (Synthetic)

A2583-1 ApexBio 1 mg

Resveratrol, synthetic

GP5884 Glentham Life Sciences 100mg

Resveratrol, synthetic

GP5884-1 Glentham Life Sciences 1

Resveratrol, synthetic

GP5884-100 Glentham Life Sciences 100

Resveratrol, synthetic

GP5884-100MG Glentham Life Sciences 100 mg

Resveratrol, synthetic

GP5884-1G Glentham Life Sciences 1 g

Resveratrol, synthetic

GP5884-250 Glentham Life Sciences 250

Resveratrol, synthetic

GP5884-250MG Glentham Life Sciences 250 mg

Swainsonine (Synthetic)

S885000 Toronto Research Chemicals 1mg

Hydrotalcite, synthetic

H714835 Toronto Research Chemicals 100g

Synthetic Sea Salt

M1344-500G EWC Diagnostics 1 unit

Geranylgeraniol (Synthetic)

G367501 Toronto Research Chemicals 500mg

Atpenin A5 (Synthetic)

2210-1000 Biovision each

Atpenin A5 (Synthetic)

2210-250 Biovision each

Synthetic Gastrin (GT)

RPU56912-100ug Biomatik Corporation 100ug

Synthetic Gastrin (GT)

RPU56912-1mg Biomatik Corporation 1mg

Synthetic Gastrin (GT)

RPU56912-50ug Biomatik Corporation 50ug

Synthetic Apelin (APLN)

RPU57189-100ug Biomatik Corporation 100ug

Synthetic Apelin (APLN)

RPU57189-1mg Biomatik Corporation 1mg

Synthetic Apelin (APLN)

RPU57189-50ug Biomatik Corporation 50ug

Synthetic BNP protein

MBS5308540-1mg MyBiosource 1mg

Synthetic BNP protein

MBS5308540-5x1mg MyBiosource 5x1mg

Richard's Synthetic Agar

M693-500G EWC Diagnostics 1 unit

Menthol Synthetic pure

64370 Sisco Laboratories 100 Gms

Pepstatin A (Synthetic)

MBS407516-100mg MyBiosource 100mg

Pepstatin A (Synthetic)

MBS407516-1g MyBiosource 1g

Pepstatin A (Synthetic)

MBS407516-25mg MyBiosource 25mg

Pepstatin A (Synthetic)

MBS407516-5x100mg MyBiosource 5x100mg

Pepstatin A (Synthetic)

MBS407516-5x25mg MyBiosource 5x25mg

Pepstatin A (synthetic)

MBS566175-100mg MyBiosource 100mg

Pepstatin A (synthetic)

MBS566175-25mg MyBiosource 25mg

Pepstatin A (synthetic)

MBS566175-5mg MyBiosource 5mg

Pepstatin A (synthetic)

MBS566175-5x100mg MyBiosource 5x100mg

Epothilone B (synthetic)

E588990 Toronto Research Chemicals 10mg

Epothilone D (synthetic)

E589000 Toronto Research Chemicals 10mg

Synthetic Sewage Medium

M5475-500G EWC Diagnostics 1 unit

Balsam canada, Synthetic

GRM322-500G EWC Diagnostics 1 unit

Synthetic Calcitonin (CT)

RPU56173-100ug Biomatik Corporation 100ug

Synthetic Calcitonin (CT)

RPU56173-1mg Biomatik Corporation 1mg

Synthetic Calcitonin (CT)

RPU56173-50ug Biomatik Corporation 50ug

Synthetic Calcitonin (CT)

MBS2123983-001mg MyBiosource 0.01mg

Synthetic Calcitonin (CT)

MBS2123983-005mg MyBiosource 0.05mg

Synthetic Calcitonin (CT)

MBS2123983-01mg MyBiosource 0.1mg

Synthetic Calcitonin (CT)

MBS2123983-02mg MyBiosource 0.2mg

Synthetic Calcitonin (CT)

MBS2123983-05mg MyBiosource 0.5mg

Synthetic NEDD8 protein

MBS5308839-0025mg MyBiosource 0.025mg

Synthetic NEDD8 protein

MBS5308839-5x0025mg MyBiosource 5x0.025mg

Synthetic Neurotensin (NT)

RPU55424-100ug Biomatik Corporation 100ug

Synthetic Neurotensin (NT)

RPU55424-1mg Biomatik Corporation 1mg

Synthetic Neurotensin (NT)

RPU55424-50ug Biomatik Corporation 50ug

b-Sitosterol (Synthetic)

S497050 Toronto Research Chemicals 10mg

Synthetic Neurotensin (NT)

SPB203Hu01 Cloud-Clone 10ug

Synthetic Neurotensin (NT)

4-SPB203Hu01 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Neurotensin (NT)

MBS2097730-001mg MyBiosource 0.01mg

Synthetic Neurotensin (NT)

MBS2097730-005mg MyBiosource 0.05mg

Synthetic Neurotensin (NT)

MBS2097730-01mg MyBiosource 0.1mg

Synthetic Neurotensin (NT)

MBS2097730-02mg MyBiosource 0.2mg

Synthetic Neurotensin (NT)

MBS2097730-05mg MyBiosource 0.5mg

Synthetic Antide protein

MBS5308514-1mg MyBiosource 1mg

Synthetic Antide protein

MBS5308514-5x1mg MyBiosource 5x1mg

SYNTHETIC HUMAN CEREBELLIN

GWB-7C45AE GenWay Biotech 0.1 mg

Sphistin Synthetic Peptide

TP1036-10mg TargetMol Chemicals 10mg

Sphistin Synthetic Peptide

TP1036-1g TargetMol Chemicals 1g

Sphistin Synthetic Peptide

TP1036-1mg TargetMol Chemicals 1mg

Sphistin Synthetic Peptide

TP1036-50mg TargetMol Chemicals 50mg

Sphistin Synthetic Peptide

TP1036-5mg TargetMol Chemicals 5mg

Sphistin Synthetic Peptide

MBS5763362-1mg MyBiosource 1mg

Sphistin Synthetic Peptide

MBS5763362-5mg MyBiosource 5mg

Sphistin Synthetic Peptide

MBS5763362-5x5mg MyBiosource 5x5mg

Synthetic Secretin protein

MBS5308933-1mg MyBiosource 1mg

Synthetic Secretin protein

MBS5308933-5x1mg MyBiosource 5x1mg

SYNTHETIC HUMAN OSTEOPONTIN

GWB-9D4DD0 GenWay Biotech 0.05 mg

Synthetic Elcatonin protein

MBS5308624-02mg MyBiosource 0.2mg

Synthetic Elcatonin protein

MBS5308624-5x02mg MyBiosource 5x0.2mg

Synthetic Ubiquitin protein

MBS5309003-0025mg MyBiosource 0.025mg

Synthetic Ubiquitin protein

MBS5309003-5x0025mg MyBiosource 5x0.025mg

Synthetic HIV-2 gp36

rAP-5340 Angio Proteomie Inquiry

Synthetic HIV-2 gp36

MBS142593-01mg MyBiosource 0.1mg

Synthetic HIV-2 gp36

MBS142593-05mg MyBiosource 0.5mg

Synthetic HIV-2 gp36

MBS142593-1mg MyBiosource 1mg

Synthetic HIV-2 gp36

MBS142593-5x1mg MyBiosource 5x1mg

Synthetic Leuprolide protein

MBS5308799-5mg MyBiosource 5mg

Synthetic Leuprolide protein

MBS5308799-5x5mg MyBiosource 5x5mg

Synthetic Mucin 1 (MUC1)

RPU50301-100ug Biomatik Corporation 100ug

Synthetic Mucin 1 (MUC1)

RPU50301-1mg Biomatik Corporation 1mg

Synthetic Mucin 1 (MUC1)

RPU50301-50ug Biomatik Corporation 50ug

Synthetic Mucin 1 (MUC1)

SPA413Hu02 Cloud-Clone 10ug

Synthetic Mucin 1 (MUC1)

4-SPA413Hu02 Cloud-Clone
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Synthetic Mucin 1 (MUC1)

MBS2086946-001mg MyBiosource 0.01mg

Synthetic Mucin 1 (MUC1)

MBS2086946-005mg MyBiosource 0.05mg

Synthetic Mucin 1 (MUC1)

MBS2086946-01mg MyBiosource 0.1mg

Synthetic Mucin 1 (MUC1)

MBS2086946-02mg MyBiosource 0.2mg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *