Katowice, 02.10.2017

Fundacja Ekologiczna „Silesia” informuje,

że w roku szkolnym 2017/2018 realizuje zadanie pt:

Prenumerata czasopism ekologicznych dla szkół i ośrodków edukacyjnych

na terenie województwa dolnośląskiego"

 

Umowa dotacji nr 150/D/EE/WR/2017 na realizację powyższego zadania została zawarta z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w dniu 14 września 2017 r.

Wartość przedsięwzięcia wynosi 230.435,93 zł.

Zadanie w całości dofinansowywane jest w formie dotacji ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu .

 

W ramach prenumeraty dostarczane są następujące czasopisma ekologiczne:

miesięczniki AURA, Ekonatura, Eko i My oraz Przyroda Polska,

dwumiesięcznik Biologia w szkole,

kwartalniki Głos Przyrody, MiniLO&Aniela i Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (w wersji elektronicznej)

oraz półrocznik  Salamandra.

 

 

  • kasztaniaki-baner.jpg