Witamy na stronie Fundacji Ekologicznej Silesia

Katowice, 29.06.2017

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z aktualnym Regulaminem naborów prowadzonych przez Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Priorytetu nr 4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów (OP), Zarząd Fundusz zaakceptował  wniosek naszej Fundacji  i   przyznał nam dofinansowanie  w formie dotacji na pokrycie 80% kosztów brutto w/w zadania  do kwoty 356 521,06 zł. W związku z powyższym w dniu 1 czerwca 2017 roku w uzgodnieniu z WFOŚiGW w Katowicach pozwoliśmy na rozpoczęcie nasadzeń.

Aktualnie dla porządku przypominamy w tym miejscu, (poprzednio ta informacja była w części czytaj dalej) oraz w indywidualnych zawiadomieniach do uczestników, że:

  1. ostateczny termin przesłania sprawozdania i dokumentacji rozliczeniowej upływa w dniu 30 czerwca 2017 roku. (liczy się data stempla pocztowego)
  2. Sprawozdania należy przesyłać drogą pocztową na adres Fundacji,

Fundacja Ekologiczna „SILESIA”

Ul. Łabędzia 10

40-521 Katowice

Na stronie internetowej Fundacji www.fundacjasilesia.pl w zakładce PROJEKTY_ Posadź swoje drzewko_Komunikaty, z którymi  uczestnicy projektu powinni sie zapoznać przedstawiliśmy listę uczestników, którym przyznano dofinansowanie oraz wzory dokumentów rozliczeniowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • kasztaniaki-baner.jpg